Sustainable weed-strip: de nieuwe zwartstrook standaard

Startdatum: 1/07/2017
Einddatum: 31/03/2020
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Stefaan Serlet

Project partners

Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
Inagro vzw

Project inhoud

De doelstelling van deze operationele groep is het ontwikkelen van een innovatieve machine die via technologische automatisatie een handig instrument vormt voor de onkruidbeheersing in kleinfruit, alsook met mogelijkheden in pitfruit en de fijne groenteteelt. Het moet een duurzaam en werkbaar alternatief vormen voor het gebruik van herbiciden of het intensieve werk van mechanische technieken die gepaard gaan met heel wat manuele arbeid.
​De verwachting is dat er in het voorjaar 2019 aan de slag kan gegaan worden met het eerste prototype in een kleinfruitplantage om geautomatiseerd de doeken af te rollen en vast te leggen. Er zal in diezelfde periode een demodag georganiseerd worden waarop de ruime land- en tuinbouwer uitgenodigd wordt om de machine aan het werk te zien.


Nieuws uit het project

19/10/2017

De kleinfruitsector wil het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terugdringen en is daarom op zoek naar alternatieven. Antiworteldoeken bieden soelaas, maar vergen veel tijd en moeite van de teler. Via een nieuwe operationele groep willen Inagro en projectpartners komen tot een innovatieve machine die via technologische automatisatie een handig instrument vormt voor de onkruidbeheersing in kleinfruit, en bij uitbreiding in pitfruit en de fijne groenteteelt. Het innovatienetwerk Agreon gaat mee op zoek naar een geschikte machineconstructeur.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)