POCKETBOER – Samen boeren voor betere pocketvergisting

Startdatum: 1/07/2017
Einddatum: 30/08/2019
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Anke De Dobbelaere

Project partners

Inagro vzw
Boerenbond
Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
Hooibeekhoeve
Innolab cvba

Project inhoud

POCKETBOER heeft als doel om pocketvergistingsinstallaties in Vlaanderen performanter te laten draaien. Op basis van eigen runderdrijfmest konden melkveebedrijven vanaf 2011 via vergisting zelf in hun energie voorzien. Zoals dat bij nog innovaties gekend is, traden er van in het begin een aantal kinderziekten op bij een aantal installaties. De technologie ondervond veel veranderingen, maar niet alle landbouwers werden gedurende deze pioniersjaren even goed begeleid of geholpen bij de uitbating van hun biogasinstallatie. Ook niet iedereen had dezelfde ervaring en ingesteldheid om aan een dergelijke uitbating te beginnen. Deze operationele groep wil daar verandering in brengen door uitbaters samen te brengen, installaties te vergelijken en samen op zoek te gaan naar oplossingen voor problemen die zich voordoen.
​1) Komen tot oplossingen voor uitbaters van mono-mestvergisters in Vlaanderen. 2) Het aandeel goed draaiende installaties verhogen. Door: o Samen knelpunten en verschillen tussen installaties alsook bij de opvolging in beeld te brengen. o Persoonlijke begeleiding en leren van elkaar o Publicatie van een handleiding goede praktijken als nuttig instrument (bv. voor nieuwe uitbaters) o Te komen tot een samenwerking tussen uitbaters onderling die bij voorkeur ook na dit project wordt verdergezet.


Nieuws uit het project

18/06/2020

Bij een pocketvergister kan het geproduceerde biogas niet altijd meteen verbrand worden in de WKK. Dat “overtollige” biogas zou je tijdelijk kunnen opslaan in een externe gasopslag om het later opnieuw naar de WKK te sturen. Maar wat is het prijskaartje van zo’n externe gasopslag? En is dat wel een rendabele oplossing?  


08/10/2019

De operationele groep Pocketboer liep officieel af op 30 juni 2019. Tijdens het slotevent kregen alle betrokkenen een poster met tips over de uitbating van een kleinschalige vergistingsinstallatie op een landbouwbedrijf. Benieuwd naar het resultaat? Lees dan zeker verder!


10/07/2019

Op dinsdag 2 juli 2019 vond het slotevent plaats van het project Pocketboer. Tijdens deze laatste kenniscoöperatie brachten we een bezoek aan een grootschalige vergistingsinstallatie. Zo konden we de vergelijking maken tussen pocketvergisters en grootschalige vergisters. Valerie Vandaele en Frederik Muylaert, zaakvoerders van Agro-Energiek in Zomergem, verwelkomden ons hartelijk om ons een blik te gunnen in hun bedrijf.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)