Grensoverschrijdend uitwisselen en toepassen van wetenschappelijke innovaties om de stikstofefficiëntie in de voeding en de rendabiliteit van melkveebedrijven te verbeteren

Startdatum: 1/01/2017
Einddatum: 31/12/2020
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Johan Mahieu

Project partners

Avenir Conseil Elevage
Idèle - Institut de l'Elevage
CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw

Project inhoud

Dit project heeft als doel om, in de huidige delicate context, melkveehouders grensoverschrijdend te helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. De partners gebruiken 3 instrumenten om dit doel te realiseren:
-Een grensoverschrijdende groep van melkveehouders: om kennis en ervaring over de grenzen heen uit te wisselen, en ten voordele van alle melkveehouders van de 3 grensoverschrijdende regio's door het verspreiden van verworven kennis.
-Diervoederonderzoek: de nieuwe fundamentele kennis zal via het project direct toegepast worden bij de melkveehouders.
-Gezamenlijk bedrijfsbezoeken van voorlichters van de 3 betrokken regio's op dezelfde melkveebedrijven: om de brug te vormen tussen de melkveehouders en het onderzoek en om de diagnose, de manier van advies verstrekken en de inhoud van het advies te vergelijken.
Het project omvat 2 luiken:
Module 1: stikstofefficiëntie in de rantsoenen verbeteren met behoud van de rendabiliteit van de bedrijven Het doel is door grensoverschrijdend kennis en ervaring uit te wisselen om de rendabiliteit op melkveebedrijven te optimaliseren via beredeneerde stikstof input in de melkveerantsoenen. 18 melkveebedrijven (6 Franse, 6 Vlaamse & 6 Waalse) vergaderen 2 maal per jaar grensoverschrijdend en worden opgevolgd door de adviseurs van de 3 betrokken regio's. Dit werkpakket omvat vier activiteiten:
Activiteit 1: Rantsoenen en voedingswaarde van voeders inventariseren & vergelijken per regio om op die manier het verschil in rantsoenberekening en dierprestaties te begrijpen. 
Activiteit 2: Literatuurstudie over het potentieel van de productie van eiwitrijke ruwvoeders en krachtvoeders
in het grensoverschrijdend gebied.
Activiteit 3: Simulatie van de vervanging van geïmporteerd sojaschroot in verschillende rantsoentypes door
het gebruiken van bestaande rekentools. 
Activiteit 4: Efficiënter gebruik van stikstof in het rantsoen om de ammoniakemissie te reduceren.
Module 2: Verbeteren van de technische en economische resultaten van bedrijven De economische resultaten van de grensoverschrijdende groep van 18 melkveehouders worden berekend om voor elk bedrijf de mogelijke verbeterpunten te bepalen. Met deze info werken twee studieclubs van 10 à 12 veehouders per regio op de thema's die door de grensoverschrijdende club worden aangebracht. Deze 60 à 70 veehouders helpen bij het verspreiden van de goede praktijken, onder meer over de efficiëntie van de eiwitvoeding.
Meet info over het project vind je op de website van het project.


Nieuws uit het project

04/02/2020

Bij de samenstelling van een ruwvoederrantsoen met een mengvoederwagen voeg je altijd een deel krachtvoeder toe. Zo is een eiwitcorrector noodzakelijk om het rantsoen in evenwicht te brengen. Dat is een duurder product, en daarom is het belangrijk om goed te doseren. Johan Boussemaere is biomelkveehouder en lid van de grensoverschrijdende PROTECOW-club. Hij heeft al jaren ervaring met timers op de vijzels onderaan zijn krachtvoedersilo’s. Het bespaart hem tijd en geld! Hoe? Je leest het in dit artikel.


07/01/2020

Om het efficiënt gebruik van eiwitbronnen in de melkveehouderij goed te kunnen beoordelen, startten we in 2018 een inventarisatie van de voederpraktijken. Avenir Conseil Elevage verzamelde gegevens van 1007 Franse rantsoenen, Inagro van 601 Vlaamse. We analyseerden onder andere het voederschema, het gemiddelde rantsoen en het niveau voor autonomie voor massa, energie en eiwitten.  


29/07/2019

PlattelandsTv ging op bezoek bij Paul en Henri Beuselinck, melkveehouders en leden van de grensoverschrijdende club van PROTECOW. Binnen dit project willen we de voederefficiëntie verbeteren door Vlaamse, Waalse en Franse rantsoenen te vergelijken. Op die manier kunnen we het rendement en de kwaliteit van de melk optimaliseren. We zien onder andere een verschil bij het graslandbeheer. De Vlaamse melkveehouders van de club gaan hier heel bewust mee om. Een aanpak die loont en waar de Fransen van willen leren.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen