Nuttige insecten in de landbouw

Startdatum: 1/06/2018
Einddatum: 31/05/2020
Project type: Andere Vlaamse programma's
Contactpersoon Inagro: Thomas Van Loo

Project partners

Inagro vzw

Project inhoud

Het uitgangspunt van dit project is het gebrek aan kennis over nuttige insecten en hun positieve rol voor de landbouw. En dit niet alleen bij onze belangrijkste doelgroep, de land- en tuinbouwers. Ook bij natuur- en milieuorganisaties en lokale besturen is hierover weinig kennis aanwezig. Op zich niet zo verwonderlijk, want dit thema wordt zelden opgenomen in vormingsprogramma’s én op bevattelijke manier gebracht. Eén van de grote redenen hiervan is het gebrek aan geschikt communicatiemateriaal, en dit op maat van de te bereiken doelgroep. We zullen werk maken van een aantrekkerlijk lessenpakket 'herkennen van nuttigen' en zullen opleidingen geven rond dit thema.
​• 1 methodiek belevingstraining op het veld (incl. klantvriendelijkheidscheck) • 1 methodiek belevingstraining ifv opleidingssessies binnen (incl. klantvriendelijkheidscheck) • 1 toolbox bestaande uit minimum 11 geïllustreerde fiches met uitleg over relevante nuttige insectengroepen (Roofmijten, spinnen, zweefvliegen, roofwantsen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes, oorwormen, sluipwespen, loopkevers, kortschildkevers, weekschildkevers ), herkenbaarheid, vindplaats en hoe te bevorderen, bestaande waarschuwingssystemen voor plaaginsecten. Mee te geven als fichebundels per teelt. • Minimum 4 teeltspecifieke didactische boxen (petrischaaltjes/potjes met insecten op alcohol, loepes, fichebundel,…), intern en extern uitleenbaar. • Alle relevante informatie uit de fiches over natuurlijke vijanden in de gewasbeschermingsapplicatie van Inagro inbouwen.