Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Startdatum: 1/03/2018
Einddatum: 30/06/2020
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: An Cools

Project partners

Hooibeekhoeve
PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Inagro vzw

Project inhoud

Het doel van dit project is om via demonstratie en sensibilisatie de veehouder bewuster te maken van het belang van het gebruik van kwalitatief drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal in het kader van dit project de veehouders ook een aantal instrumenten aangereikt worden waarmee ze aan de slag kunnen gaan om te oordelen of de kwaliteit van het beschikbare water voldoende is. Omdat drinkwaterkwaliteit en - behandeling over de verschillende diersoorten heen kan bekeken worden, focust dit project op zowel het belang van drinkwaterkwaliteit voor rundvee, varkens en pluimvee.  De focus van dit demonstratieproject ligt op 1) bundeling en uitwisseling van kennis rond waterkwaliteit en waterbehandeling 2) demonstratie van behandelingstechnieken in de praktijk en 3) doelgerichte communicatie, sensibilisatie en opleiding naar veehouderij en beleid.


Ruime spreiding van bestaande kennis rond waterkwaliteit en waterbehandelingstechnieken door 1) introductie door opleiding van gebruik van snelstrips i.f.v. waterontsmetting en berekeningstool rond aanzuren i.f.v. wisselende waterbronnen 2) bewustwording van de kostprijs van een (alternatieve) waterbron door introductie van een waterkostcalculator 3) minimaal 10 technische fiches van courant gebruikte technieken met praktijkgetuigenissen 4) trainingdagen en persartikels.

Nieuws uit het project

10/02/2020

In het demonstratieproject ‘Goed drinkwater, het onzichtbare goud in een veeteeltbedrijf’ focusten Inagro, Hooibeekhoeve, Pluimveebedrijf en PVL de afgelopen twee jaar op waterkwaliteit in de veehouderij. Als afsluiter van dat project organiseerde Inagro op 6 februari een Belevingsdag water in de veehouderij. Ruim 100 deelnemers bezochten de minibeurs en volgden één of meerdere infosessies rond drinkwater. De presentaties van de infosessies vind je in dit nieuwsbericht.


06/01/2020

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen “het onzichtbare goud van het bedrijf”. Wil je weten waarop je moet letten om kwalitatief drinkwater te geven aan je dieren? Wil je weten welke waterbehandelingen mogelijk zijn of welke manieren er zijn om kwalitatief drinkwater voor je dieren te winnen? Kom dan naar onze "Belevingsdag water in de veehouderij" op donderdag 6 februari van 13 tot 17 u.


06/11/2019

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen “het onzichtbare goud van het bedrijf”. Wil je weten waarop je moet letten om kwalitatief drinkwater te geven aan je dieren? Wil je weten welke waterbehandelingen mogelijk zijn of welke manieren er zijn om kwalitatief drinkwater voor je dieren te winnen? Stip dan alvast donderdag 6 februari in je agenda aan!


Agenda van het project

06/02/2020

Drinkwater is een belangrijke factor op een veeteeltbedrijf, om niet te zeggen “het onzichtbare goud van het bedrijf”. Wil je weten waar je op moet letten om kwalitatief drinkwater te geven aan je dieren? Wil je weten welke waterbehandelingen mogelijk zijn of welke manieren er zijn om kwalitatief drinkwater voor je dieren te winnen? Kom dan naar onze Belevingsdag water in de veehouderij op donderdag 6 februari van 13.00u tot 17.00u.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)