S.O.Spuistroom (Slim Omgaan met Spuistroom)

Startdatum: 1/02/2018
Einddatum: 30/04/2020
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: An Decombel

Project partners

Inagro vzw
PCH - Proefcentrum Hoogstraten
PCS - Proefcentrum voor Sierteelt vzw
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw

Project inhoud

'Telers, binnen de grondloze groenten- en sierteelt onder bescherming, opnieuw bewust maken van de impact van de lozing van spuistroom op de kwaliteit van het oppervlaktewater én het milieu. De telers vertrouwd maken met de brede waaier aan zuiveringstechnologieën die momenteel beschikbaar zijn. Ook zullen de verschillende zuiveringstechnologieën financieel worden doorrekend om de rendabiliteit ervan te bepalen. Telers helpen met oplossingen te zoeken voor hun spuistroom.


Technologiefiches van de beschikbare zuiveringstechnologieën met hieraan gekoppeld evaluaties van deze technieken en rendabiliteitsberekeningen. Demonstraties van de meest beloftevolle technologieën op de praktijkcentra en organisatie van demodagen. Een op te stellen adviesdienst zal telers ondersteunen bij het zoeken naar korte maar ook lange termijn oplossingen in geval van spuistroomproductie.

Nieuws uit het project

27/02/2020

Hydrocultuurbedrijven ondervinden dan ook heel wat uitdagingen als het op water aankomt. Zo moet je andere waterbronnen aanspreken als het regenwater op is. Technieken om de kwaliteit van dat water naar een hoger niveau te tillen, lichten we toe tijdens de studienamiddag water in Inagro. Onder andere natrium verwijderen, ontsmetten en filteren komen aan bod. Schrijf je vandaag nog in!


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)