Bemesten is geen randgebeuren!

Startdatum: 1/07/2018
Einddatum: 30/06/2020
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Franky Coopman

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
PCLT
Inagro vzw

Project inhoud

Het project “Bemesten is geen randgebeuren!” heeft als doel om verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting (bv. kantstrooiers, injectiesystemen, toepassen van vloeibare meststoffen met spuitmachine, onderhoud van de bufferstrook) met meststoffen te demonstreren en bewustmaking te creëren bij landbouwers en loonwerkers.


Om een zo breed mogelijk doelpubliek te bereiken zal in het eerste werkjaar vooral gefocust worden op de akkerbouw- en melkveesector. Op basis van deze ervaringen zal het tweede werkjaar de aandacht vooral liggen bij de aardappel- en groenteteelt. Na ieder werkjaar zal via een groot infomoment de opgedane kennis verspreid worden. Verder zal binnen het project nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn voor een eenvoudig onderhoud van de bufferstrook. In eerste instantie worden de huidige randenmaaiers onder de aandacht gebracht met hun voor- en nadelen. Op heden lijkt de grootte van de huidige maaier de wendbaarheid en toepasbaarheid te beperken. Bijkomend wordt bekeken welke andere systemen er bestaan met een hogere haalbaarheid in de praktijk. Hiervoor wordt in eerste instantie gekeken naar de huidige technieken gebruikt in de groensector of bermenbeheer.

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)