Praktijkhaalbare opvang en hergebruik van water op trayvelden aardbei zonder milieu belastende lozing

Startdatum: 1/05/2018
Einddatum: 30/06/2020
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Simon Craeye

Project partners

Inagro vzw
PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw
PCH - Proefcentrum Hoogstraten

Project inhoud

Dit demoproject wil maximale en praktijkhaalbare opvang van drainwater voor hergebruik aantonen op trayvelden aardbei. PCH ontwikkelde een rekenblad om de opvangcapaciteit in silo’s te berekenen gecombineerd met de correcte ontsmettercapaciteit. Al het water kan hergebruikt worden op het trayveld zelf, zodat hergebruik in de productieteelten niet nodig is. Ook wordt via deze uitrusting vermeden dat bij lozing het maximaal toegelaten nitraatgehalte wordt overschreden of dat residu's van GBM in de beek terecht komen. Daarnaast zal dit project een alternatieve watergifttechniek aantonen om de uitspoeling van GBM tegen wortelziektes (o.a. dimethomorf) sterk te reduceren.
​In het kader van dit project zal bij 8 telers, waaronder 2 West-Vlaamse, frequente staalname gebeuren op verschillende plaatsen in hun gesloten waterstroom. We zullen trachten aantonen dat, uitspoeling van stikstof, fosfor en gewasbeschermingsmiddelen naar de beek, sterk verminderd kan worden door het water dat van het trayveld komt, op te vangen en te hergebruiken volgens de strategie die werd uitgetekend door PCH. Tweemaal per jaar wordt door de proefcentra een workshop georganiseerd met rondgang langs de betrokken bedrijven en bespreking van de analyseresultaten (West-Vlaanderen in eerste projectjaar).


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)