Beredeneerd Beregenen van openluchtgroenten en aardappelen

Startdatum: 1/02/2018
Einddatum: 31/01/2020
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Sabien Pollet

Project partners

Inagro vzw
BDB - Bodemkundige Dienst van België
PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Project inhoud

'Efficiënt beregenen van openluchtgroenten en aardappelen is een moeilijke oefening. Telers zijn dikwijls onzeker over wanneer en hoeveel water er moet gegeven worden en welke techniek nu het meest rendabel is voor hun teelt. Bovendien hebben ze ook niet altijd een goed zicht op de kosten en baten die gepaard gaan met irrigatie (investeringskosten, energie- en waterkosten, arbeid…). Telers hebben duidelijk nood aan meer begeleiding om het beschikbare water beredeneerd in te zetten. Daarom willen we binnen dit demonstratieproject gangbare irrigatietechnieken demonstreren op bedrijven en praktijkfiches opstellen met informatie rond irrigatietechnieken.


Demonstratie van gangbare irrigatietechnieken met kostprijsberekening in aardappelen, bloemkool, spinazie, bonen, courgette, prei. Demonstratie van 2 irrigatiemodellen. Bundeling info in praktijkfiches als nuttige tool voor telers. Vastleggen kwaliteitsparameters voor irrigatiewater.

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)