Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij

Startdatum: 1/04/2017
Einddatum: 30/06/2019
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Stephanie Jonckheere

Project partners

PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF)
Inagro vzw
Vives Hogeschool

Project inhoud

In dit demoproject willen we de varkenshouders bewust maken van de mogelijkheden om verder te gaan in de traceerbaarheid en willen we de individuele opvolging van de varkens demonstreren op praktijkbedrijven. Individuele dieropvolging biedt bedrijfsleiders de mogelijkheid om meer gedetailleerde technische kengetallen te verzamelen op hun bedrijf waardoor ze gerichter kunnen ingrijpen op specifieke punten in hun bedrijfsvoering:
- Dagelijkse groei: kan worden teruggebracht tot dierspecifiek niveau in plaats van groepspecifiek niveau. De koppeling aan een vader- en moederdier moet de varkenshouder kansen geven voor een meer doorgedreven selectie gericht op de economische prestaties van de nakomelingen.
- Karkaskwaliteit: kan worden teruggebracht tot dierspecifiek niveau in plaats van groepspecifiek niveau. Deze prijsbepalende factor kan eveneens aan een vader- en moederdier gekoppeld worden zodat de varkenshouderij in zijn selectiebeleid rekening kan houden met een belangrijke bijkomende opbrengstparameter.
- Voederconversie: kan worden teruggebracht tot hokspecifiek niveau in plaats van groepspecifiek niveau. Het voeder is nog steeds met voorsprong de belangrijkste kostenpost op een varkensbedrijf. Door de prestaties van de varkens op te volgen kan de dierspecifieke genetische achtergrond van het vader- en moederdier achterhaald worden. Deze gegevens geven varkenshouders extra mechanismen in handen om hun beren- en zeugenselectie op te baseren.
- De bedrijfsleider kan door de individuele gegevens nagaan of de vleesvarkens op elke plaats in de stal even goed scoren voor een betere klimaatsturing op specifieke plaatsen
- Een mogelijkheid tot het registreren van de toegediende medicatie en vaccins bij een individueel dier.
- Door de dierspecifieke registratie zijn alternatieve vermarktingsstrategieën mogelijk door in te spelen op de wensen van de consument qua afkomst en behandeling van de varkens.
Het registreren en interpreteren van de technische en economische kengetallen is daarom essentieel om op elk varkensbedrijf gefundeerde managementbeslissingen te kunnen nemen . Het opvolgen van varkens van geboorte tot slacht via elektronische identificatie heeft als belangrijk voordeel dat de varkenshouder met een minimum aan arbeid toegang heeft tot individuele diergegevens. Dit biedt meer mogelijkheden om managementbeslissingen op te baseren dan de huidige groepsbenadering.
De hoofdfocus van het project ligt op het bewust maken van de varkenshouders van de vele voordelen die elektronische identificatie, of m.a.w. individuele dieropvolging, biedt om de evolutie van de productie op hun bedrijf op te volgen en de impact van managementaanpassingen te beoordelen.


Nieuws uit het project

06/06/2018

Zo'n vijfenveertig varkenshouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden woonden op 29 mei de demodag 'elektronische identificatie en managementsystemen' bij in Inagro. De deelnemers luisterden geïnteresseerd naar gastspreker Sander Palmans van PVL Bocholt en genoten nadien van een drankje en een babbel met collegavarkenshouders.


07/05/2018

Binnen het project ‘Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij’ organiseren Inagro en PVL twee demonamiddagen rond managementsystemen. Varkenshouders, erfbetreders en andere geïnteresseerden zijn welkom op dinsdag 29 mei bij Inagro in Roeselare en op dinsdag 5 juni bij PVL in Bocholt.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)