AARDVLOOIEN UITGEVLOOID

Startdatum: 1/04/2018
Einddatum: 31/12/2019
Project type: CCBT
Contactpersoon Inagro: Joran Barbry

Project partners

Inagro vzw

Project inhoud

'Dit project heeft als doelstelling de beheersing van aardvlooien in de biologische teelt te verbeteren. Aardvlooien kunnen schade veroorzaken op planten uit de kruisbloemenfamilie: koolsoorten, koolzaad, rucola, raapstelen, radijs… Tot op heden is de beheersing van aardvlooien in de biologische teelt zeer uitdagend door het gebrek aan goed doordachte, aan de Vlaamse teeltomstandigheden getoetste, preventieve maatregelen en geschikte biologische gewasbeschermingsmiddelen. In het project is ruimte voorzien voor:
1) Monitoring op een aantal biologische bedrijven om de invloed van klimatologische omstandigheden en omgevingsfactoren op de plaagdruk en de populatiegrootte te bepalen;
2) Veldproeven om preventieve maatregelen, fysische technieken en biopesticiden uit te testen naar praktische haalbaarheid en effectiviteit.
​Verbeterde kennis over invloed van klimatologische omstandigheden en omgevingsfactoren op plaagdruk en populatiegroottes van aardvlooien onder Vlaamse omstandigheden; ​Een verhoogde teelt- en bedrijfszekerheid voor biologische groentetelers door een betere plaagbeheersing.


Financiers

CCBT