Healthy Water for Happy Cows

Startdatum: 1/02/2021
Einddatum: 31/01/2023
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: An Cools

Project partners

Inagro vzw
Hooibeekhoeve

Project inhoud

Drinkwater van goede kwaliteit is belangrijk om ons melkvee en vleesvee in topconditie te houden. Is het drinkwater voor onze koeien bacteriologisch verontreinigd, dan kan dat leiden tot tegenvallende productieresultaten, maar ook tot ziekte of in extreme gevallen zelfs sterfte van één of meerdere dieren. Door de toenemende druk op kwetsbare grondwaterlagen wordt ook binnen de rundveehouderij steeds meer gebruik gemaakt van alternatieve, minder kwetsbare waterbronnen zoals ondie​p grondwater uit een steenput of diepdrainage, open put water, hemelwater of oppervlaktewater. Ervaring leert dat de bacteriologische kwaliteit van deze alternatieve waterbronnen sterk kan variëren. Hierdoor staan veel rundveehouders voor de keuze ofwel overschakelen op leidingwater ofwel op zoek gaan naar een passende waterbehandeling om de bacteriologische kwaliteit van het drinkwater te verbeteren.​​​​​


Binnen de varkens- en pluimv​eehouderij is chemische ontsmetting van drinkwater reeds goed ingeburgerd, maar een koe is geen varken! Veel rundveehouders, adviseurs en onderzoekers stellen zich de vraag wat het effect is van chemische ontsmettingsmiddelen in het drinkwater op de goede werking van de pens. Daarom steken binnen deze Operationele Groep 5 melkveehouders en 3 waterbehandelingsfirma’s de koppen bij elkaar om samen met Inagro en Hooibeekhoeve uit te zoeken wat het effect is van chemisch ontsmetten van drinkwater op de werking van de pens en de productieresultaten van hun koeien. Om meer kennis te verzamelen, zullen in vitro labotesten worden uitgevoerd in combinatie met testen op praktijkbedrijven. Ook de reeds aanwezige kennis en ervaringen in de praktijk zullen verzameld worden om te komen tot bruikbare adviezen voor elke Vlaamse melkvee- en vleesveehouder. Communicatie over dit project zal zich enerzijds richten op het verder informeren van rundveehouders omtrent het belang van drinkwaterkwaliteit en anderzijds op het correct toepassen van drinkwaterbehandelingen om de kwaliteit van het water te verbeteren én om eventueel de diergezondheid en/of de productieresultaten bij rundvee te optimaliseren.


LogobannerOGHealthyWaterForHappyCows.jpgNieuws uit het project

12/05/2021

Misschien zag je ze al, de koeien in de boodschap van algemeen nut ‘Europa is dichter dan je denkt!’. Dat zijn wel degelijk gelukkige West-Vlaamse koeien van een van de melkveehouders uit de operationele groep ‘Healthy Water for Happy Cows’. Heb je ze toch gemist, lees dan snel verder en ontdek hoe je ze alsnog kan bewonderen.


11/03/2021

Welk water drinken jouw koeien? Wat zijn jouw ervaringen met de verschillende drinkwaterbronnen en wordt het water van jouw koeien behandeld? In de operationele groep Healthy Water for Happy Cows gaan Inagro en Hooibeekhoeve samen met vijf melkveehouders en drie waterbehandelingsfirma’s op zoek naar meer kennis over drinkwaterontsmetting bij rundvee. Ook jouw hulp is daarbij welkom. Lees snel verder en deel jouw ervaringen met ons!


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)