Growing a Green Future

Startdatum: 1/01/2017
Einddatum: 31/12/2019
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: Veronique De Mey

Project partners

Proefboerderij Rusthoeve
Delphy BV
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Provincie Vlaams-Brabant
Eco Treasures
Cradle Crops
Millvision
Agrodome - Kenniscentrum voor biobased en circulair bouwen
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Karel de Grote Hogeschool
Inagro vzw

Project inhoud

De afgelopen 100 jaar zijn we steeds meer afhankelijk geworden van beperkt beschikbare fossiele grondstoffen zoals aardolie, -gas en mineralen. Als we dit willen veranderen is een overgang van een lineaire economie naar een circulaire en biogebaseerde economie (BBE) noodzakelijk; een overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen en een enorme afvalberg naar een economie die draait op biomassa als grondstof en het hergebruiken van stromen in nieuwe processen. Binnen het Europese en nationale beleid is er een algemene consensus over de noodzaak van de transitie naar een BBE (www.europa.eu). De doelstelling is om tegen 2020 de broeikasgasemissies met 20% te verminderen en de energie-efficiëntie met 20% te verhogen. In 2050 moet de kooldioxide uitstoot met 85-90% verminderd zijn. Om de opgestelde doelstellingen te behalen, is het noodzakelijk om nu nieuwe mogelijkheden te creëren voor economische ontwikkelingen door het uitbreiden van bedrijfs- en onderzoeksactiviteiten in koolstofarme technologieën.
De uitdaging die voor ons ligt is enorm. De voorraden nemen af, maar de vraag naar grondstoffen neemt nog toe. De BBE wordt vooral geassocieerd met de valorisatie van reststromen en het cradle to cradle concept. De beschikbare reststromen zullen echter niet volstaan als grondstof voor de BBE. De landbouw is een potentiële producent van grondstoffen voor de BBE, hetzij door nieuwe teelten, andere mogelijkheden van bestaande teelten of door onbenutte nevenstromen binnen de landbouw in te zetten.
Voor de transitie naar een BBE is de landbouw, als biomassa producent, onmisbaar. Om de concurrentiepositie van de landbouw te versterken, is het ontwikkelen van nieuwe producten, nieuwe afzetmarkten en het optimaliseren van haar biomassa van groot belang.
De noodzaak om aan deze transitie te gaan werken is groot. We willen in dit project dan ook daadwerkelijk aan de slag met het opzetten van nieuwe ketens in de biogebaseerde economie.
 
Dit project heeft als doel om het efficiënt gebruik van hulpbronnen te bevorderen middels het innoveren van producten, toepassingen en processen met focus op de biogebaseerde economie. Samenwerking tussen de primaire sector en KMO’s of andere bedrijven door implementatie van nieuwe toepassingen staat hierbij centraal. De samenwerking van onderzoeksinstellingen en KMO’s of andere bedrijven zorgt voor een concrete ketengerichte aanpak die ook na het einde van het project kan blijven doorwerken en -leven. De concurrentiepositie van de bedrijven in de grensregio wordt door het ontwikkelen van deze nieuwe kennis verbeterd waarbij duurzame ontwikkeling centraal staat.
Binnen het project creëren we enerzijds ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, een kraamkamer voor biobased toepassingen om te werken aan efficiënter gebruik van hulpbronnen. Maar anderzijds gaan we met vier heldere ‘hands on’ werkpakketten (3,4,5 en 6) waarin bedrijven (MKB/MBO) samen met onderzoeksinstellingen met toepassingen in de keten aan de slag gaan. Deze ketens of business cases zijn al in een wat verder gevorderd stadium. Mede door de kruisbestuiving en samenwerking wordt het nu mogelijk deze tot wasdom te brengen en zo concreet bij te dragen aan de doelstelling.
Tegelijkertijd biedt werkpakket 7 nog extra experimenteer ruimte om thema’s vanuit o.a. de longlist van ideeën uit voorgaande projecten een plaats te geven en nieuwe ontwikkelingen die we nu nog niet voorzien hebben ook kansrijk te maken voor de toekomst.


Vanuit Inagro: - overzichtsrapport toepassing natuurlijke vezels voor de bouw, - Protocollen/handleidingen hoe vezelgewassen te gaan oogsten, processen en opslaan ten behoeve van biocomposiet materialen voor bouwapplicaties per grondstof, - Rapportage hoe vezelgewassen te oogsten, processen en opslaan ten behoeve van biocomposiet materialen voor bouwmaterialen per grondstofsoort, - Overzichtsrapport groene agrorestvezels en vezelgewassen voor papier en kartontoepassinge, - Een protocol/handleiding met mogelijke oplossingen voor de diverse uitdagingen die geïdentificeerd worden vanuit de benchmark, - 3 Protocollen/handleidingen, hoe de vezelgewassen te oogsten, processen en opslaan ten behoeve van biobased office papier, verpakkingen en high-tech papier applicaties, - Innovatietuin, - Informatiefiches over gewassen en toepassingen van de gewassen in de proeftuinen, - Organisatie van inspiratiesessies, - Beknopt BusinessPlan voor nieuwe ketens/ markten.

Nieuws uit het project

20/01/2020

In het nieuwsbericht "Wat bracht het hennepseizoen van 2019?" van 21 november 2019 lieten we je weten dat we de hennep die geteeld werd bij Inagro hakselden. Voor de hennep gebruikt zal worden als voeder, voerden we een voederwaardeonderzoek uit. We brengen je graag op de hoogte van de resultaten!


10/12/2019

Eind deze maand loopt het Interreg-project Growing a Green Future af. Gedurende drie jaar hebben tien partners uit Vlaanderen en Nederland samengewerkt om de biogebaseerde economie een duwtje in de rug te geven. Dat deden we door de mogelijkheden van lokaal geteelde gewassen in kaart te brengen. De resultaten van het project worden bekendgemaakt op het slotevent dat plaatsvindt op 17 december in Terneuzen.


21/11/2019

Afgelopen zomer teelden we opnieuw industriële hennep op de velden van Inagro voor het project Growing a Green Future. Dit jaar zaaiden we ongeveer 2,7 hectare in met het vezelras Santhica 27 en het zaadras Finola. We wilden de hennep gebruiken voor textiel, maar dat was helaas niet mogelijk. Daarom wordt de hennep nu verwerkt tot veevoeder. We brengen graag verslag uit over de groei en de oogst!


01/10/2019

In onze innovatieve tuin staan er een aantal gewassen die stoffen bevatten die kunnen dienen als gewasbeschermingsmiddel. Er is een stijgende vraag naar pesticiden van natuurlijke oorsprong wegens een steeds strenger wordende regelgeving rond het gebruik van klassieke gewasbeschermingsmiddelen. In het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt onderzocht welke gewassen het meeste potentieel bieden.


10/09/2019

Peulvruchten allerhande winnen aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan de kikkererwt of soja. Veel van die peulvruchten worden ingevoerd uit het buitenland, waardoor de ontwikkeling van een duurzame keten niet mogelijk is. Andere peulvruchten worden niet (meer) gegeten. Vanuit het project 'Growing a Green Future' willen we nagaan welke peulvruchten we kunnen telen in Vlaanderen.


13/08/2019

In een reeks nieuwsberichten laten we je kennismaken met de gewassen die momenteel in onze innovatieve tuin groeien. In dit nieuwsbericht zijn de oliegewassen aan de beurt. In het project 'Growing a Green Future' brengen we de mogelijke toepassingen van onder andere lokale plantaardige oliën in kaart. Niet alleen voedingstoepassingen zijn interessant, maar ook de mogelijkheden in de non-foodindustrie worden bestudeerd.


10/07/2019

Hennep telen kan voor diverse doeleinde. Denk bijvoorbeeld aan technische toepassingen, zoals isolatiemateriaal en non-wovens, of textieltoepassingen. Beide toepassingen vereisen een andere oogstwijze. Tot voor kort was er geen oogstmachine aanwezig in Vlaanderen. Daar komt nu verandering in met de ontwikkeling van een oogstmodule, specifiek voor textieltoepassingen. De module kan je in augustus op de velden van Inagro aan het werk zien.


27/06/2019

Sinds een aantal jaren kennen we quinoa, een pseudograan afkomstig uit Zuid-Amerika. De Andes heeft ons echter nog veel meer te bieden. Naast het uitgebreide aanbod aan aardappelen hebben ze er een regenboog aan andere wortel- en knolgewassen. Zoete aardappel is ons stilaan wel bekend, maar heb je ook al van yacon, oca of mashua gehoord?  


06/06/2019

We brachten in een eerdere nieuwsbrief verslag uit over de gewassen die we dit jaar telen in onze innovatieve tuin. Deze week informeren we jullie graag over de oergranen eenkoorn en emmertarwe. Dit naar aanleiding van de inspiratiesessie over alternatieve en pseudogranen die georganiseerd wordt op 4 juli op Proefhoeve Bottelare. Deze twee granen testen we momenteel op demo-schaal in onze tuin.


09/05/2019

In het project Growing a Green Future werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. In die economie ruilen producenten fossiele brandstoffen, zoals aardolie, voor hernieuwbare varianten. Voor het vierde jaar op rij gaat Inagro in de innovatieve tuin op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in die biogebaseerde economie. We stellen je kort de gewassen van 2019 voor.


14/03/2019

Ook in 2018 coördineerde Inagro de teelt van industriële hennep. Dit jaar ging het om ongeveer 35 hectare. Daardoor hadden we zicht op een derde van de totale oppervlakte industriële hennep in Vlaanderen.


14/02/2019

In tijden waarin meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Zowel vlas- als hennepvezels kunnen namelijk gebruikt worden als grondstoffen voor een groenere industrie. Op een inspiratiesessie werd met een groep van ruim 40 geïnteresseerden gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en knelpunten van beide gewassen voor het gebruik in nieuwe toepassingen. Vezelversterkte kunststoffen op basis van hennep en vlas hebben zeker potentieel, maar de bedrijven moeten nog overtuigd worden. Er moet voldoende toelevering zijn en natuurlijke vezels vragen een uitdaging, doordat ze niet homogeen zijn.


06/02/2019

Na de oogst blijven spruitkoolstokken en -bladeren meestal achter op het veld als bodemverbeteraar. Enkele telers gebruiken de stromen ook als vers voeder voor hun dieren. Wist je dat de vezelrijke stokken ook verwerkt kunnen worden tot papier of karton? Tijdens een inspiratiesessie in het Nederlandse De Heen zaten onderzoekers en landbouwers daarover samen. In dit nieuwsbericht blog lees je wat zij denken over de mogelijkheden van die reststroom.


31/10/2018

In onze reeks over de innovatieve tuin hebben we het deze maand over gewassen die werkzame stoffen bevatten die schadelijke organismen kunnen bestrijden. Er is een stijgende vraag naar biociden van natuurlijke oorsprong. In het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt onderzocht welke gewassen daarvoor het meeste potentieel bieden.


23/08/2018

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de eiwitwassen in de spotlights. In het kader van het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt werk gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen. Met de vraag 'welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?', gingen we dit jaar op onderzoek uit.  


04/07/2018

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de oliegewassen in de kijker. De verschillende toepassingen van olieën voor zowel food als non-food worden in kaart gebracht in het Interreg-project 'Growing a green future', waarin werk wordt gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen.


20/06/2018

Op 12 en 13 juni vond de vijftiende internationale conferentie van de Europese Industriële hennepassociatie plaats in Keulen. Al een aantal jaren proberen we die conferentie bij te wonen. Zo zagen we de hennepsector groeien en professionaliseren in heel Europa. Helaas blijft België wat achterop hinken. Waar kunnen we op inzetten in België om bij te benen?


07/06/2018

Wat hebben parelgierst, boekweit en zoete aardappel gemeenschappelijk? Het zijn drie van de 17 gewassen die we dit jaar in onze innovatieve tuin hebben staan. Elke maand belichten we een groep gewassen. Deze maand zijn de voedselgewassen aan de beurt. De komende maanden komen ook de olie-, eiwit-, vezelgewassen en gewassen met specifieke inhoudsstoffen aan bod.


09/05/2018

Over een poosje gebruiken ze het misschien wel in het bedrijfsleven: hoogwaardig papier gemaakt van spruitkoolstronken. De eerste proeven in het project ‘Growing a Green Future’ zien er veelbelovend uit.


18/04/2018

In het project 'Growing a Green Future' werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Daarin werken we met hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele, zoals aardolie. In de innovatieve tuin op de site van Inagro gaan we op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in de biogebaseerde economie.  


13/10/2017

Halfweg september vond in Vlaanderen de oogst van 50 ha hennep plaats, gecoördineerd door Inagro. De machine die het werk verrichtte was een Deutz-Fahr TopLiner graandorser met aangepaste maïsoogstheader. Het zaad en het stro werden in één werkgang geoogst. 

 

23/08/2017

In West-Vlaanderen wagen een aantal landbouwers zich aan de teelt van industriële hennep. “De teelt op zich is eenvoudig, maar het oogsten en verwerken vormt nog een probleem." Dat kregen we vorige week te horen in een reportage op Focus WTV. Inagro heeft al een aantal jaar ervaring met de teelt en werkt mee aan een duurzame hennepketen in het Interreg-project "Growing a Green Future".


21/06/2017

Inagro zet samen met andere onderzoekscentra in op de ontwikkeling van nieuwe ketens rond alternatieve gewassen in de bio-economie. Op drie locaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn de interessantste gewassen te bezichtigen. In deze blog kom je alles te weten over de gewassen die we in de innovatieve tuin van Inagro hebben staan. Je ontdekt ook waarvoor die gewassen mogelijks interessant zijn.


11/05/2017

In onze innovatieve tuin zullen dit jaar een twintigtal gewassen geteeld, getest en verwerkt worden om op termijn een bijdrage te leveren aan de biogebaseerde economie. De tuin is onderdeel van het Interreg-project Growing a Green Future. Daarin willen we biomassa via raffinage zo hoogwaardig mogelijk inzetten als grondstof in bouwmaterialen, papiertoepassingen, cosmetica, verven en chemicaliën.


22/02/2017

Al een aantal jaren op rij stijgt het areaal hennep in België. In Wallonië is er weliswaar meer interesse in de teelt dan in Vlaanderen, maar ook bij ons groeit het areaal gestaag. Voor het seizoen 2017 organiseert Inagro een groepsaankoop hennepzaad. Wie in 2017 hennep zal telen, mag contact opnemen met ons.


Agenda van het project

04/07/2019

[LET OP: DEZE ACTIVITEIT WERD GEANNULEERD] 

Wat zijn de kansen voor deze granen? Wat zijn de mogelijkheden in de voedingsindustrie? Hoe kunnen we nieuwe stappen zetten? We willen graag jouw mening en inspiratie om oplossingen en nieuwe toepassingen te vinden. 

Daarom nodigen we je uit op een inspiratiesessie over het potentieel van alternatieve en pseudogranen in Vlaanderen en Nederland. 

 

02/07/2019

Binnen het project ‘Growing a green future’ werken we aan het verkennen en ontwikkelen van nieuwe kansen binnen de biobased economy. Dit alles met als doel om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door akkerbouwproducten als grondstof. Ook op het gebied van textiel zien we een stijgende interesse bij consumenten in producten en textiel van natuurlijke oorsprong. 

 

20/06/2019

Gebruik van lokale grondstoffen combineren met het creëren van lokale tewerkstelling, hoe doe je dat? Door te investeren in gebouwen met materialen uit de korte keten sla je twee vliegen in één klap: je ontwikkelt de lokale economie en zet je milieubeleid om in concrete actie! 

Interreg Bâti C², Interreg Growing a Green Future, Acasus, Gemeente Kortrijk en de Provincie West-Vlaanderen tonen hoe een economisch en ecologisch beleid hand in hand gaan! 

 

18/01/2019

Spruitkoolstokken blijven na de oogst achter op het land. Welke waarde heeft deze reststroom? Kunnen we nog meer waarde halen uit deze vollegrondsgroenten door de niet-eetbare delen te valoriseren? Tijdens deze inspiratiesessie bespreken we de knelpunten en uitdagingen, maar vooral ook de kansen voor toepassingen als papier en karton.


06/11/2018

In het project ‘Growing a green future’ verkennen en ontwikkelen we nieuwe kansen in de biobased economy. Zo willen we mogelijkheden ontdekken om fossiele en chemische grondstoffen te vervangen door akkerbouwproducten. Op 6 november organiseren we een ‘inspiratiesessie’ om lokaal geteeld textiel een duwtje in de goede richting te geven. 

 

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie