Entomospeed

Startdatum: 1/01/2017
Einddatum: 31/12/2019
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: David Deruytter

Project partners

HAS Hogeschool
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
Fontys Hogescholen
Keyser & MacKay
Inagro vzw
New Generation Nutrition
IPIFF - Promoting Insects for Human Consumption & Animal Feed
Hogeschool Thomas More
Vives Hogeschool

Project inhoud

Het doel van het project is opschaling en toenemende kweekefficiëntie realiseren in de kweek van zowel de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) als de meelworm (Tenebrio molitor). Deze insecten zouden zowel in de dierenvoeder (feed) als voor humane consumptie (food) ingezet kunnen worden.
Men is steeds op zoek naar nieuwe eiwitbronnen voor dierenvoer. Zo is men steeds op zoek naar een nieuwe bron van eiwitten voor het hypo-allergeen voer voor huisdieren. Daarnaast zijn ook landbouwers vragende partij voor goedkope eiwitrijke voederbestanddelen, waardoor ze minder afhankelijk worden van buitelandse eiwitbronnen zoals soja. Tenslotte zou insectenmeel mogelijks de hoeveelheid vismeel in visvoeder kunnen terugdrijven. Insecten kunnen deze noodzakelijke proteïnen aanbrengen. Bovendien kunnen ze op beperkte plaats en lokaal geproduceerd worden.  De kweekcycli van verschillende insectensoorten in reeds gekend en de kweek verloopt ondertussen succesvol.  Volgens voederfabricanten is het perfect mogelijk om insecten te verwerken in de veschillende voeders.Er is echter nood aan de opschaling van de productie zodat de producten op basis van insecten economisch concurrentieel worden met bijvoorbeeld sojaschroot en vismeel.

Op dit moment zijn er 3 insecten toegelaten  voor humane consumptie in België (op basis van novel food wetgeving). Op vandaag bestaan er meerdere producten op de markt gedeeltelijk op basis van insecten. De meest gebruikte en gekende insectensoort is de meelworm. Het kweek proces van deze meelworm vraagt echter veel handarbeid en dit bepaalt eveneeens de prijs. De verwerkte hoeveelheid insecten in een bepaald product wordt op dit moment gelimiteerd door de hoge prijs. Formulatie van grotere hoeveelheden is perfect mogelijk, maar wordt nog niet toegepast. Ook hier opent automatisatie en opschaling deuren. Insecten zijn voor zogenaamde 'klimatariërs' de ideale voeding. Deze mensen kiezen namelijk hun eten op basis van de invloeden van de productie van dat eten op het klimaat.

Inagro participeert in dit project in volgende acties:
1. Uitbouw van pilootinstallatie voor de kweek van zwarte soldatenvlieg. Met de bestaande kennis over de kweek van de zwarte solatenvlieg wordt een installatie die opschaling mogelijk maakt verwezenlijkt. De opstelling laat toe de hoeveelheid handarbeid en bijgevolg de prijs van het insectenproduct terug te drijven.
2. Centraal aanspreekpunt insectenkweek. Tijdens verschillende evenementen over insecten, kwam de nood aan een centraal aanspreekpunt aan het ligt. Er zijn veel mensen, waaronder ook landbouwers, geïnteresseerd om met de kweek van insecten van start te gaan. Zij weten echter niet waar de nodige informatie verstrekt wordt.


Dit project geeft de jonge insectenkweeksector de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Dit doordat de kennis over grootschalige insectenkweek uitgedragen wordt en hierdoor (nieuwe) bedrijven evolueren naar grootschalige kweek.

Nieuws uit het project

02/12/2019

220 geïnteresseerden woonden donderdag 28 november het slotevent Entomospeed bij. Het project beoogde vanaf dag één om de sector van de insectenkweek een boost te geven via nieuwe tools en gericht onderzoek. Inagro, Hogeschool VIVES, Thomas More, KU Leuven, HAS Hogeschool, NGN en Fontys Hogeschool gingen samen aan de slag om de efficiëntie, opschaling en automatisatie van insectenkweek in Vlaanderen en Nederland te ondersteunen. Er was ook veel persbelangstelling. Entomospeed kwam op tv, op de radio en in de krant!


13/11/2019

Eetbare insecten hebben tal van mogelijkheden voor food, feed en industriële toepassingen. Maar zoals elke startende sector zijn er nog veel struikelblokken en uitdagingen. Inagro werkte mee aan Entomospeed, een project waarin we de knelpunten van insectenkweek onderzochten. Binnenkort kunnen we de samenwerking succesvol afronden, want ondertussen zijn er praktijkrijpe oplossingen. We stellen ze graag aan je voor tijdens de slotbijeenkomst op 28 november.


13/06/2019

Het commercieel beschikbare voeder INSECTUS Mealworm Grow (Mijten NV) werd geëvalueerd als alternatief voeder voor de opkweek van meelwormen. We vergeleken het alternatieve voeder met een controlevoeder (zuivere tarwezemelen) onder de standaard kweekomstandigheden bij Inagro.


29/08/2018

Begin juni is onderzoeker David Deruytter naar China gevlogen om bij ‘Nature Creation’ stage te lopen. Onder leiding van Xu specialiseert het bedrijf zich in het kweken van de zwarte soldatenvlieg op restaurantafval. Het bedrijf kan 15 miljoen larven per dag produceren. In dit nieuwsbericht kom je te weten hoe hun productieproces verloopt.


22/08/2018

Begin juni is onderzoeker David Deruytter naar China gevlogen om bij ‘Nature Creation’ stage te lopen. Onder leiding van Xu specialiseert het bedrijf zich in het kweken van de zwarte soldatenvlieg op restaurantafval. In dit nieuwsbericht kom je te weten hoe ze BSF in China kweken, volgende week lees je meer over de productie.


18/06/2018

Een jaar geleden gaven wij onszelf de opdracht om de kweek van zwarte soldatenvliegen op te schalen tot een semi-industrieel niveau. De opkweek van de larven verloopt intussen gecontroleerd en gestandaardiseerd. Maar bij de voortplanting van onze vliegen en de productie van eitjes bleef het schoentje wringen. De eiproductie was te onvoorspelbaar en - naar onze eisen - ook te laag. De tijd was aangebroken om onze methode kritisch te evalueren. Het concept van de kweekkooien is vernieuwd en de eerste vluchten zijn alvast veelbelovend.


08/02/2018

De larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) zijn ware veelvraten. Ze zijn helemaal niet kieskeurig en verorberen op korte tijd heel wat voeder. KU Leuven gaat na welke invloed het vochtgehalte van voeder heeft op de ruwe samenstelling van zwarte soldatenvlieglarven.     

   

16/01/2018
Vandaag gaat de kweek van insecten nog vaak gepaard met veel handenarbeid. Dat werk kunnen we ruwweg onderverdelen in twee groepen. In de eerste plaats moeten insecten regelmatig gevoederd worden. Daarnaast moeten de verschillende levensstadia (eitjes, larven, poppen en kevers) zo goed mogelijk van elkaar gescheiden worden. Om de kweek op industriële schaal winstgevend te maken, zoekt Inagro naar manieren om de arbeid te verminderen.

11/12/2017

Op Inagro worden insecten op verschillende manieren ingezet. Ze verkleinen de afvalberg doordat ze gevoederd worden met de gewasresten van hun tuinbouwafdeling. In sommige teelten worden insecten toegepast als natuurlijke vijanden om plaaginsecten op een biologische manier aan te pakken. Ze kunnen ook een alternatief zijn voor vismeel. Allemaal toepassingen die op elk landbouwbedrijf toegepast kunnen worden.     

    

08/12/2017
De onderzoeksgroep RADIUS van Thomas More Hogeschool onderzoekt momenteel het potentieel van Swill als voeder voor de Zwarte Soldatenvlieg. 

05/12/2017

Bitterballen van meelwormen, knapperige buffalolarven en gedroogde brandkrekels. Volgens recent onderzoek moeten we er dringend veel meer van eten. Voor onze gezondheid én het milieu.


29/11/2017

Volgens de FOD Economie wordt er jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen ton plantaardig afval geproduceerd. Dat is een grote potentiële bron voor de kweek van zwarte soldatenvlieg. Die kan namelijk probleemloos restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest omzetten naar nuttige, dierlijke eiwitten.  

 

23/11/2017

Door het aanzienlijke potentieel van meelworm in voeders mag het beestje niet ontbreken in het onderzoek naar professionele insectenkweek bij Inagro. Zo lossen we mee de vraagstukken op die geïnteresseerde bedrijven nu nog belemmeren om te investeren in meelwormen. 

 

23/11/2017

De Finse voedingsgroep Fazer is gestart met de verkoop van brood gemaakt op basis van krekels. Insecten zullen in de toekomst steeds vaker op het menu staan, zo voorspelt de groep. De eerste krekelbroden zullen in 11 bakkerijen van de keten in de rekken liggen, vooral in en rond de grote steden. Op termijn is het de bedoeling dat het brood in alle 47 bakkerijen van de keten te koop zal zijn. 

 

22/11/2017

Door het aanzienlijke potentieel van meelworm in voeders mag het beestje niet ontbreken in het onderzoek naar professionele insectenkweek bij Inagro. Zo lost Inagro mee de vraagstukken op die geïnteresseerde bedrijven nu nog belemmeren om te investeren in meelwormen.  

 

09/11/2017

Een groep Franse forelkwekers gebruikt insectenproteïnen in het voeder van hun vissen. Dit is een resultaat van een samenwerking tussen insectenkweker InnovaFeed en supermarktketen Auchan. De partners hebben plannen voor een gelijkaardige samenwerking bij zalmkwekerijen.   

 

31/10/2017

“Komen Eten” dook een week lang onder in Vlaanderens lekkerste producten. De 30-jarige Nicolaas heeft een eigen krekelkwekerij in Brussel en ziet die als de boerderij van de toekomst, want krekels vormen een ecologisch alternatief voor vlees. Voor Komen Eten toverde hij een hoekje in de kwekerij om tot een gezellige eetplaats.  

 

19/10/2017

De Nederlandse Radboud Universiteit luidt de noodklok over de dalende insectenpopulatie: sinds 1989 nam het totale aantal vliegende insecten in Duitse natuurgebieden af met liefst 76 procent. “Aangezien hele ecosystemen afhankelijk zijn van insecten, bijvoorbeeld als voedsel en als bestuivers, zet dat andere veranderingen, zoals achteruitgang van vogels en zoogdieren in een nieuw daglicht”, aldus de onderzoekers. “Het is nauwelijks voorstelbaar wat er gaat gebeuren als deze ontwikkeling onverminderd doorgaat.”    

  

21/09/2017

Op 6 september organiseerde Inagro een studienamiddag over soja en alternatieve eiwitbronnen. Zowel voor de lokale teelt van soja in Vlaanderen als voor het gebruik van lokale alternatieven ziet Inagro mogelijkheden. Er waren dan ook heel wat geïnteresseerden aanwezig. Wil je volgend seizoen al aan de slag met soja dan geven we graag enkele nuttige tips.  

 

17/07/2017

Goed nieuws voor de insectenkweek: sinds 1 juli is het binnen de EU officieel toegestaan om acht insectensoorten te gebruiken als voeder in de aquacultuur. Dankzij de erkenning kunnen we verder bijdragen aan de groei van de insectenkweekindustrie en de duurzame ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Inagro onderzoekt momenteel de mogelijkheden van drie van de acht erkende soorten. 

  

 
 
 

15/06/2017

Sinds januari is er bij Inagro stevig gewerkt aan de opschaling van de insectenkweek. Na het verkennende interne onderzoek van de afgelopen jaren leggen we ons de komende jaren onder meer toe op een meer industriële insectenkweek. De insectenkweek kreeg zijn vast stekje op de site van Inagro. Daarnaast introduceerden we nieuwe soorten.    

  

22/03/2017

Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de mogelijkheden van professionele insectenkweek verpopt de kweek bij Inagro. Dankzij de goedkeuring van nieuwe projecten kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen stadium in een professionele kweekomgeving. Daarin staan automatisatie en gebruik van reststromen centraal.  

 

Agenda van het project

18/12/2019

Kom naar het Feed Design Lab voor een rondleiding en kennismaking met insectenverwerking. We lichten de belangrijkste technieken en uitdagingen bij insectenverwerking toe. En voorzien ook demonstraties en degustaties van verwerkte insecten.


28/11/2019
Het Entomospeed-project heeft drie jaar lang de efficiëntie, opschaling en automatisatie van meelwormen- en zwarte soldatenvliegenkweek onderzocht. Knelpunten werden aangepakt en dankzij de uitwerking van diverse automatisatieconcepten is de handenarbeid gedaald. Op donderdag 28 november vindt in VIVES Roeselare het slotevent plaats. We delen er de hoogtepunten en onderzoeksresultaten van het project. Tijdens praktijkgerichte sessies gaan we dieper in op de opschaling van meelwormen- en zwarte soldatenvliegenkweek.

26/09/2019

Zet de eerste stappen en ontdek of insecten kweken iets voor jou is. Tijdens dit trendcollege geven we een overzicht van aanwezige kennis en ervaring, die handvaten biedt voor het starten van een commerciële insectenkweek.  


25/06/2019

Wil je professioneel aan de slag met eetbare insecten? Dan heb je waarschijnlijk tal van vragen. Welke insecten zijn toegelaten? Met welke producten kan ik aan de slag? Hoe smaken voedingswaren met eetbare insecten? Hoe kan ik praktisch aan de slag met eetbare insecten? Tijdens deze workshop bij VIVES Roeselare krijg je antwoorden.   

  

16/04/2019

Zet de eerste stappen en ontdek of insecten kweken iets voor jou is.
Tijdens dit trendcollege krijg je een introductie in de agrarische tak van de toekomst. We geven een overzicht van aanwezige kennis en ervaring, die handvaten biedt voor het starten van een commerciële insectenkweek.


04/02/2019

De groei van insectenkweek is een kans voor ondernemers in diverse sectoren. Maar hoe begin je met insectenkweek, welke insectensoort kweek je best, wat en hoeveel ruimte heb je daarvoor nodig? Starters vragen zich bijkomend af waar ze marktcijfers kunnen vinden voor het schrijven van een businessplan. Tijdens dit trendcollege willen we duidelijkheid verschaffen en antwoorden geven op deze ondernemersvragen.


08/11/2018

De projectpartners van Entomospeed komen samen bij Vives Roeselare om de vooruitgang van het project te bespreken en mogelijke samenwerkingen met bedrijven te bekijken.  

 

05/09/2018

Internationaal Symposium over insecten als voeder, voeding en non-food  


26/06/2018

Deze SIG (Special Interest Group) wil gelijkgestemde wetenschappers bij elkaar brengen om een sterk, professioneel netwerk te creëren.


29/05/2018

De projectpartners van Entomospeed komen samen bij KU Leuven campus Geel om de vooruitgang van het project te bespreken en mogelijke samenwerkingen met bedrijven te bekijken.


19/05/2018

Een Europese cursus met lezingen en workshops aan de Hogeschool van Zürich (ZHAW) in Wädenswil    

   

15/05/2018
Een van de grootste stakeholdersmeetings voor de insectensector ter wereld. Het thema van deze editie is ‘food & feed”. Er wordt gekeken naar het potentieel van eetbare insecten, zowel bij humane voeding als bij dierenvoeder.

21/03/2018

Een tweedaagse workshop over het kweken van insecten, veiligheid en verwerking. Een goede netwerkmogelijkheid voor iedereen die met insecten te maken heeft.     30/01/2018

De geplande stakeholdersmeeting van het Strategisch Platform Insecten is in december letterlijk in het water gevallen. Maar uitstel is geen afstel. We hebben vliegensvlug een nieuwe datum gevonden! Het vooropgestelde programma is ongewijzigd!


06/12/2017

De projectpartners van Entomospeed komen samen bij HAS Hogeschool om de vooruitgang van het project te bespreken en mogelijke samenwerkingen met bedrijven te bekijken.    

   

21/11/2017

Een congres voor de insecten productiesector bedoeld om relevante wetgevingsontwikkelingen van de EU te evalueren en toekomstige kansen op het gebruik van insecten voor voedsel- of diervoeders te onderzoeken.


04/11/2017

Jaarlijkse internationale insecten uitwisselbeurs bestaat al meer dan 100 jaar. Het is een event voor jong en oud, waar je als insectenkweker, verzamelaar of hobbyist inspiratie kan opdoen. 

 

10/10/2017
Hoe wordt biomassa geproduceerd zonder het milieu te beschadigen? Biotechnologische oplossingen en nieuwe industriële sectoren onder de loep.

28/09/2017
Een college voor de Nederlandse en Belgische insectenketen die duidelijkheid en antwoorden geeft op echte ondernemersvragen. Vragen zoals: Hoe begin ik met insectenkweek? Welke insectensoort ga ik kweken? Wat heb ik daar voor nodig en waar kan ik een kijkje nemen?  

07/09/2017

International Symposium on Insects as Feed, Food and Non-Food    

   

28/08/2017

Naar jaarlijkse gewoonte wordt opnieuw EAAP georganiseerd. Het belangrijkste thema is veeproductie en ontwikkeling van bio-economie. Dit jaar is er voor de eerste keer ook een apart subthema rond insectenkweek.  

Het volledige programma kan u HIER terugvinden. 

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie