F2Agri - effluent to agriculture

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 30/09/2019
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: Dominique Huits

Project partners

Inagro vzw
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Ardo Group
De Vereniging Industriewater
Brouwerij Bavaria
VITO - Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling

Project inhoud

Dit project beoogt infrastructuurwerken te realiseren nodig om hergebruik van industrieel gezuiverd effluent in de land- en tuinbouw mogelijk te maken.
Concreet beoogt dit project om in Nederland 1,5 miljoen m³ gezuiverd effluent van Bavaria op 4 verschillende manieren aan de omgeving ter beschikking te stellen.
In Vlaanderen zal 150 000 m³ gezuiverd effluent van Ardo in een bufferbassin met folie worden opgeslagen en van daaruit via een ondergronds leidingennetwerk worden verdeeld naar ca. 50 landbouwers over een totaal landbouwareaal van 600 ha. In Ardooie werden het bufferbekken en pomphuis ondertussen gebouwd. Momenteel wordt het hogedruk leidingnetwerk aangelegd. Er werd reeds 14 km leidingnetwerk gerealiseerd. De overige 11 km zullen vanaf mei 2019 worden aangelegd.


Nieuws uit het project

17/06/2019

Na een lange tijd van plannen smeden, vergunningen aanvragen en bouwen was het vorige week eindelijk zo ver. Landbouwer Rik Delameilleure, vennoot en lid van de raad van bestuur van INERO, kon op 13 juni het eerste gezuiverde effluent van Ardo gebruiken om zijn akker te beregenen.


14/05/2019

F2AGRI staat voor "effluent to agriculture". In het F2AGRI-project wordt gezuiverd afvalwater uit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw. In Nederland wordt het gezuiverde afvalwater van Bavaria via subirrigatie verdeeld. In Vlaanderen wordt het gezuiverde afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld.    

 

25/04/2019

Na veel infovergaderingen en overleg aan de keukentafel is het eindelijk zover: de INERO-coöperanten maken zich klaar voor het eerste irrigatieseizoen mét hydrantennetwerk. Vanaf deze zomer zullen ze gezuiverd afvalwater van Ardo gebruiken om hun gewassen te beregenen. In ons jaarverslag vertelde groenteteler en INERO-coöperant Frederick Claerhout waarom het project zo belangrijk is.


11/04/2019

Na veel infovergaderingen en veel overleg aan de keukentafel is het eindelijk zover, de INERO-coöperanten staan in de startblokken. De irrigatie-applicatie die alles moet sturen werd toegelicht op 1 april.  

 

30/05/2018

Volgende week starten de werkzaamheden voor de aanleg van een ondergronds leidingnetwerk in Ardooie. Dat netwerk zal gezuiverd afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo verdelen over 500 ha landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving. 47 landbouwers, die zich verenigden in de coöperatie INERO cvba, kunnen zo hun waterbevoorrading veilig stellen. Deze unieke samenwerking tussen landbouw en industrie komt tot stand in een samenwerking tussen Flanders' FOOD, Howest, Inagro, Universiteit Gent, VITO en Vlakwa.


14/09/2017

Op 14 september 2017 tekenden 49 coöperanten het aandelenregister van de coöperatie INERO cvba. De leden van de coöperatie zullen het gezuiverde afvalwater van het groenteverwerkend bedrijf Ardo gebruiken als irrigatiewater. Het effluent zal gestockeerd worden in een bekken van 150.000 m³. Via een ondergronds leidingennetwerk zal het water over ca. 500 ha verdeeld worden. Dit moet de coöperanten helpen om beter gewapend te zijn tegen droogtes.  

 

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie