De puntjes op puntvervuiling: met doelgerichte acties werken aan een betere waterkwaliteit

Startdatum: 28/10/2020
Einddatum: 30/06/2023
Project type: PDPO
Contactpersoon Inagro: Jan Vanwijnsberghe

Project partners

Inagro vzw
Boerenbond
ABS - Algemeen Boerensyndicaat
De Watergroep
VMM - Vlaamse Milieumaatschappij

Project inhoud

Puntvervuiling aanpakken blijft voor landbouwers een uitdaging. In dit project willen we met praktijkgerichte en laagdrempelige acties landbouwers motiveren om effectief aan de slag te gaan. Via uitleenposten wordt materiaal ter beschikking gesteld om het reinigingswater van spuittoestellen op te vangen en te vermijden dat dit reinigingswater in de waterlopen terecht komt. Samen met de landbouworganisaties worden praktijktrainingen opgezet om dit materiaal correct te leren gebruiken en te sensibiliseren. Tegelijk worden alternatieven voor verwerking van reinigingswater onderzocht. Met VMM en De Watergroep wordt uitgezocht hoe hun meetnetwerk kan bijdragen om landbouwers sneller op de hoogte te brengen van vervuilingen om de bewustwording te vergroten. ​Dit project wordt gefinancierd met PDPO III- middelen: https://www.vlaanderen.be/pdpo ​Dit project beoogt een hogere bewustwording bij landbouwers bij het vermijden van puntvervuiling. Tegelijk streven we naar een betere waterkwaliteit op vlak van aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen.

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) VLM - Vlaamse Land Maatschappij