Onkruidbeheersing in grasklaver

Startdatum: 30/08/2020
Einddatum: 30/12/2020
Project type: Andere Vlaamse programma's
Contactpersoon Inagro: Bram Vervisch

Project partners

Hooibeekhoeve
Inagro vzw

Project inhoud

Weinig herbiciden sparen de klaver.  Door het beperkt aantal mogelijke middelen lijkt advies voor onkruidbestrijding vrij simpel. Toch kunnen demonstratievelden/proefvelden bijdragen tot een verhoging van de kennis van mogelijkheden naar welke bestrijding mogelijk is, en wanneer en hoe deze best wordt toegepast. Het gaat niet enkel over welk herbicideer gebruikt wordt maar ook het management (aanpak structuurproblemen, bemesting, ), toepassingsmethode (volleveldse, plaatsgewijze herbicidentoepassing) en toepassingstijdstip zijn van belang.  
​Adviesverlening onkruidbeheersing in grasklaver


Financiers

Andere (Logo aan te leveren bij PMO)