An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies

Startdatum: 1/10/2020
Einddatum: 30/09/2024
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Jolien Claerbout

Project partners

Inagro vzw
INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
INRA Transfert
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
APCA - Instance nationale des Chambres d'agriculture
Delphy BV
RSK ADAS Ltd.
Wageningen Plant Reseach
Aarhus University
UCSC - Universita Cattolica del Sacro Cuore
James Hutton Institute
Acta - Les instituts techniques agricoles
LEAF - Linking Environment And Farming
INTIA - Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias
Feuga - Fundación Empresa - Universidad Gallega
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Teagasc - Agriculture and Food Development Authority
Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e.V.
Agroscope
AUA - Agricultural University of Athens
Biosense Institute
Julius Kühn-Institut
Consulai
IAMZ - The Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza
KGZS - Slovene Chamber of Agriculture and Forestry
COEXPHAL - Asociacion De Organizaciones De Productores De Frutas Y Hortalizas De Almeria
IFOAM Organics Europe
Velas
Djursland Landboforening

Project inhoud

De landbouw is vaak nog erg afhankelijk van pesticiden. Het
gebruik van pesticiden moet nochtans worden gereduceerd omwille van hun impact
op de omgeving, dier en mens. Dit kan door het implementeren van geïntegreerde
beheersingsstrategieën (IPM). IPMWORKS heeft als doel om het gebruiken
van de IPM-strategieën te stimuleren via een Europees netwerk van telers. Het
netwerk zal verdere vooruitgang boeken in de implementatie van IPM door samen
de krachten te bundelen en van elkaar te leren. Het netwerk zal tevens aantonen
aan andere telers dat IPM werkt en zo zorgen voor een lagere afhankelijk van
pesticiden, een betere beheersing van ziekten en plagen, lager kosten en hogere
rendabiliteit.IPMWORKS zal bestaande netwerken coördineren over
heel Europa, IPM stimuleren en enkele nieuwe ‘hubs’ opstarten in regio’s of
sectoren waar nog geen relevante netwerken zijn voor IPM pioniers. Adviseurs
zullen deze ‘hubs’ coördineren en spelen een belangrijke rol in het doorspelen
en delen van kennis, coachen van telers bij hun eigen IPM en organiseren van
lokale demonstratieactiviteiten. IPMWORKS zal de toegang tot ‘IPM Decisions’
platformen stimuleren en informatie omtrent IPM-strategieën ter beschikking
stellen. Binnen het project wordt er data verzameld om IPM-strategieën te
vergelijken en worden resultaten gedeeld via verschillende kanalen gebruikt
door telers. Daarnaast worden er trainingen georganiseerd en materiaal voor
trainingen gemaakt voor telers buiten het netwerk en voorlichtingsdiensten om
verdere verspreiding van implementatie van IPM in Europa te bewerkstelligen.Inagro zal hierbij de sectorleider zijn voor de hubs in
groenten in open lucht en een hub voor aardbeien coördineren.


Nieuws uit het project

25/02/2021
Het project IPMWORKS wil via een Europees netwerk van telers de geïntegreerde beheersing van ziekten, plagen en onkruiden (IPM) naar een hoger niveau tillen. Het project zal daarvoor bestaande en nieuwe hubs coördineren. Die hubs bestaan uit telers die al pionieren in de toepassing van IPM-strategieën of die willen bijleren over IPM. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, lees dan zeker verder.

 


21/12/2020

Het project IPMWORKS wil bijdragen aan een effectieve reductie van pesticidengebruik en -afhankelijkheid. Dit willen we doen door uitwisseling van ervaringen en kennis door pioniers en tussen telers onderling. Het doel van het project is om een Europees netwerk op te bouwen van telers die in netwerken of hubs geïntegreerde gewasbescherming kunnen demonstreren en promoten. Inagro zal binnen dit project twee nieuwe hubs opstarten, namelijk eentje rond groenten in open lucht en eentje rond zachtfruit.


Financiers

H2020