Protecting the Area's Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples

Startdatum: 30/11/2016
Einddatum: 31/10/2020
Project type: Interreg North Sea
Contactpersoon Inagro: Willem Van Colen

Project partners

VLM - Vlaamse Landmaatschappij
Inagro vzw
INBO - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
HVV - Hubertus Vereniging Vlaanderen
Vogelbescherming Nederland
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Brabants Landschap (BL)
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Game & Wildlife Conservation Trust

Project inhoud

Het project ‘PARTRIDGE’ zet in op grensoverschrijdend praktijkgericht agrarisch natuurbeheer. Het combineert hierbij gangbare landbouwprakijken en soortenbescherming. Met de patrijs als boegbeeld, zullen we natuurvriendelijk agrarisch habitat promoten en ontwikkelen. Concreet zullen in elke van de 5 deelnemende lidstaten 2 demonstratiegebieden (met extra agronatuurmaatregelen) en 2 controlegebieden afgebakend worden. Van de twee Vlaamse demo- en 2 Vlaamse controlegebieden ligt telkens één in West-Vlaanderen (demo=omgeving Nieuwpoort).
Specifiek zal Inagro de West-Vlaamse clustergroep rond patrijs coördineren, lokale demonstraties en terreinbezoeken organiseren, nieuwe experimentele agromilieumaatregelen uittesten en hierover ruim communiceren. In functie van de uitbouw van onze expertise zetten we maximaal in op regionale en internationale kennisuitwisseling. Het project loopt over 4 jaar (30/11/2016 tot 31/10/2020).


Het project mikt op het inrichten van 7% van een gebied van 500 ha met patrijsvriendelijke maatregelen. Dit zou tegen afloop van het project moeten resulteren in een toename van 30% in algemene akkerbiodiversiteit. Inagro zal een aantal experimentele maatregelen, met name 'patrijzen bloemblokken' en 'keverbanken' gaan evalueren op hun efficiëntie en inpasbaarheid in een landbouwbedrijf, met als bedoeling dat deze maatregelen op termijn vorm krijgen in nieuwe beheerovereenkomsten af te sluiten door landbouwers met VLM. Daarnaast wordt ook ingezet op sensibilisering en het informeren van landbouwers.

Nieuws uit het project

12/09/2019

Afgelopen zondag organiseerde Natuurpunt Kortrijk zijn jaarlijkse uitstap. Dit jaar stond een bezoek aan het demogebied in Ramskapelle op het programma. Een enthousiaste, nieuwsgierige groep Natuurpunters maakte kennis met de PARTRIDGE-maatregelen die aangelegd zijn in het 500 hectare grote demogebied.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie