Increasing the speed and uptake of innovation in the field vegetable and potato sectors : defining a new approach for delivering cost effective research.

Startdatum: 1/08/2018
Einddatum: 30/09/2022
Project type: Interreg 2Seas
Contactpersoon Inagro: Eva Ampe

Project partners

Inagro vzw
Delphy BV
Arvalis Institut du Végétal
RSK ADAS Ltd.

Project inhoud

Dit project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Onderzoek en ontwikkeling zijn de sleutel tot de promotie van duurzame intensivering. Echter, de kostprijs van onderzoek cfr de huidige onderzoekstechnieken, gecombineerd met het brede scala aan onderzoeksprioriteiten en de top down benadering houdt de opmars van innovatie tegen. Het project heeft als doel om de snelheid en de opmars van de innovatie in de vollegrondsgroenten te verbeteren. Hiervoor worden een nieuwe onderzoeksbenadering in combinatie met de technologische opvolging van aardappelpercelen, vertaald naar de vollegrondsgroenten. Het doel om hiermee de kosten van onderzoek te reduceren in de kleinere teelten, het tempo van duurzame intensivering te vergroten en bedrijven de kans te bieden innovaties gemakkelijker te introduceren door landbouwers midden in het onderzoeksproces te plaatsen.


Verwachte resultaten van dit project zijn de ontwikkeling van een onderzoeksmethode die efficiënter en kostenbesparender is dan de conventionele aanpak door gebruik te maken van technologische innovatie. Daarnaast het opzetten van een netwerk van boeren die het mogelijk maakt nieuwe benaderingen, materiaal of producten te testen op hun eigen bedrijven. Dit netwerk zal op bedrijfsniveau innovatie faciliteren, en ook verbetering van de kennis en winstgevendheid op individuele bedrijven realiseren.

Nieuws uit het project

24/02/2020

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven ons de kans om gewassen steeds nauwkeuriger op te volgen. Technologie die al in gebruik is bij granen wordt nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo kunnen we ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter monitoren. Om verder na te gaan wat nog mogelijk is, zoeken we landbouwers die samen met ons - op hun perceel-  een veldproef willen aanleggen.


12/11/2019

In de zoektocht naar innovatie wil het INNO-VEG-project verschillende stakeholders samenbrengen. Om te luisteren naar de noden en wensen van de vollegrondsgroente- en aardappelsector lanceerden we een innovatienetwerk. Op de eerste bijeenkomst van 31 oktober deelden we interessante inzichten over gewassensortechnieken en precisielandbouw met zo’n 70 aanwezigen. Ook jij kan deelnemen aan het innovatienetwerk. Je leest er meer over in dit nieuwsbericht.


28/06/2019

Het Europese INNO-VEG-project neemt de uitdaging aan om de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen duurzaam te intensiveren. Inagro zal samen met partners Adas, Arvalis en Delphy onderzoeken hoe de innovatie daaromtrent verbeterd kan worden. Zo kan remote sensing technologie de opbrengst en kwaliteit van vollegrondsgroenten bepalen. Via dit project willen we vooral landbouwers de kans bieden innovaties vlotter te introduceren. 

 

Agenda van het project

31/10/2019

Hoe kunnen we de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen verduurzamen? Het Europese INNO-VEG project zoekt het uit. In de zoektocht naar innovatie is de inbreng en de samenwerking tussen landbouwers, producenten van sensortechnologie, onderzoeksorganisaties en andere actoren in de vollegrondsgroente- en aardappelsector van cruciaal belang. INNO-VEG lanceert op 31 oktober het ‘innovatie netwerk’ als platform voor deze stakeholders.  


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie