Kwaliteitsverbetering van witloof doorheen de hele productieketen: ChiQon

Startdatum: 1/05/2020
Einddatum: 30/04/2023
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Peter Maenhout

Project partners

Nationale proeftuin voor Witloof vzw
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
Inagro vzw

Project inhoud

Het ChiQon-project heeft als doel een duurzame kwaliteitsverbetering van witloof te bekomen en dit doorheen de hele productieketen. The teelt van witloof is complex en is op te delen in 3 fases: de wortelteelt op het veld, de wortelbewaring in de frigo en het forceren van de wortels. De beoogde kwaliteitsverbetering zal bekomen worden doordat nieuwe (meet-)technieken en modellen zullen geïntroduceerd worden. Deze zullen de landbouwer namelijk toelaten om op een nog meer onderbouwde manier de juiste teelttechnische beslissingen te nemen. Dergelijke technieken zullen simultaan in elk van de 3 fases geïmplementeerd en geoptimaliseerd worden aangezien elk van deze fases de finale productkwaliteit beïnvloedt. Op deze manier kan de topkwaliteit van het Belgische witloof verder verfijnd worden waardoor ook zijn internationale competitiviteit gevrijwaard en versterk wordt. Dit zal finaal ook de rendabiliteit van de Belgische witloofbedrijven ten goede komen.


Financiers

VLAIO