Grassification

Startdatum: 1/03/2018
Einddatum: 28/02/2021
Project type: Interreg 2Seas
Contactpersoon Inagro: Audrey Miserez

Project partners

Provincie West-Vlaanderen
Pro Natura
VITO - Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling
Vanheede NV
Millvision
Delphy BV
Avans Hogeschool
Innec CVBA
Canterbury Christ Church University
Inagro vzw
The Kent Wildlife Trust
Ugent - Universiteit Gent

Project inhoud

'Bermgras is een probleemfractie in België, Nederland en het VK door de hoge volumes en de grote verwerkingskost. Het valoriseren van deze biomassa zou resulteren in een grote win-win: reductie van de kost voor bermgrasverwerking en biogebaseerde producten op basis van biomassa die niet in competitie treed met voedselproductie. De valorisatie van grasmaaisel heeft een hoge economische, ecologische en sociaal potentieel in een nieuwe grondgebonden circulaire economie. Er blijft echter en groot verschil tussen de theorie en kleinschalige demonstraties en implementatie op grote schaal. De uitrolling hiervan kent bovendien verschillende barrières in wetgeving, beleid en praktische organisatie.
Het project beoogt het installeren van een nieuwe grondgebonden en vraaggedreven circulaire economie op basis van het winnen van grondstoffen uit grasmaaisel, zodat afval grondstof wordt.


Inagro is hoofdzakelijk actief in twee projectonderdelen: 1. De optimalisatie van de logistieke keten naar een kwalitatieve oogst, transport en opslag van grasmaaisel. Hiervoor heeft Inagro de nodige infrastructuur en machinerie ter beschikking die het zal inzetten tijdens de verschillende demo’s. 2. De verwaarding van het restsap na scheiding van de vezels. Dit sap bevat nog voldoende eiwitten, suikers en voedingsstoffen voor tal van toepassingen (dit werd reeds vastgesteld in het Interreg-IVb project Combine). Inagro onderzoekt de toepassing en de eventuele voorbewerkingen van dit sap voor: • Anaerobe vergisting • Insectenkweek (zwarte soldatenvlieg, meelworm e.a.) • Veevoeder, al dan niet via eendekroosproductie Combinaties en cascadering van deze technieken zullen indien relevant ook bekeken worden.

Nieuws uit het project

05/11/2019

Eind oktober werd in Harelbeke bermgras gemaaid in het kader van het Interreg-project Grassification. Dat bermmaaisel werd dan op Inagro ingekuild om te bewaren en over een paar maanden te voeden in de anaerobe vergister.


20/06/2019

Op 18 juni organiseerden we een demonstratie en workshop in Maldegem, in het kader van Grassification. Stakeholders kwamen samen om het maaisel van twee verschillende maaikoppen te vergelijken en de raffinage van het gras via persen te bekijken. Tijdens de workshop kwamen ook verschillende toepassingen aan bod voor de grasvezels en het grassap. Zo kunnen we van afval mogelijks een waardevolle grondstof maken.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie