TripleC

Startdatum: 1/09/2016
Einddatum: 31/08/2020
Project type: Interreg 2Seas
Contactpersoon Inagro: Tom Van Nieuwenhove

Project partners

Provincie Antwerpen
Inagro vzw
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
VMM - Vlaamse Milieumaatschappij
Somerset County Council
FWAG - Farming and Wildlife Advisory Group (South West)
Agrobeheercentrum Eco²
Waterschap Brabantse Delta
Kent County Counsil
Devon Wildlife Trust

Project inhoud

Het project heeft als doel om via gebiedsgerichte samenwerking te komen tot klimaatbestendige bovenstroomse afstroomgebieden
Triple C = Climate resilient Community-based Catchment planning and management
Voor Inagro (regio Rivierbeek)
het aanleggen en opvolgen van erosieproefvelden
het integreren van aanwezige open putten in de waterhuishouding bovenstrooms


Nieuws uit het project

20/06/2019

Hoe brengen en houden we de bodem in goede conditie? Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Deze en andere vragen kwamen aan bod op de machinedemo niet-kerende grondbewerking in Pittem.    

 
 

28/03/2019

Erosiebestrijding start met een goede bodemstructuur, maar ook erosiebestrijdende teelttechnieken en opvangstructuren houden de bodemdeeltjes en gewasbeschermingsmiddelen op het veld. Met de start van het nieuwe teeltseizoen willen we je enkele tips meegeven om voorjaarserosie te vermijden. Dat doen we in een reeks nieuwsberichten. In deel 3 leer je meer over erosiebestrijdende maatregelen.   

 

06/12/2017

Krijg je te maken met erosie op je perceel? Een van de manieren om afstromende grond op je perceel te houden, is plantaardige dammen plaatsen. Wist je dat je voor die constructies ook VLIF-steun kan krijgen?


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie