Acceleration of transition to a bioeconomy in horticulture

Startdatum: 1/11/2016
Einddatum: 30/06/2020
Project type: Interreg 2Seas
Contactpersoon Inagro: Veronique De Mey

Project partners

Vives Hogeschool
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Stichting kenniscentrum plantenstoffen
Essex Country Council
University of East Anglia
Inagro vzw
Greenpack
Beelen
Gemeente Westland

Project inhoud

Om de groeiende wereldbevolking aan te kunnen zonder volledige uitputting van grondstoffen, rekening houdend met het milieu en de klimaatswijziging dringt een heroriëntatie van productie- en verwerkingsprocessen, ​​huidige consumptie en manier van recyc​leren en afvalproductie zich op.
In BioBoost ligt de focus op de afvalstromen en bijproducten afkomstig uit tuinbouw. Deze kunnen aangewend worden als basis voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld pesticiden, bioplastic, cosmetica & farmaceutica, maar zelfs als voeding en voeder.
Met BioBoost worden kringlopen gesloten door de valorisatie van deze afval- en reststromen. Inagro zal zich toeleggen op de ontwikkeling van een pilootinstallatie voor de kweek van insecten. De zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) kan zich voeden op een grote waaier van substraten. Interessant in deze proefopzet is de mogelijkheid om deze insecten te kweken op allerhande reststromen, welke op dit moment voor bodem- en waterverontreiniging zorgen en niet gevaloriseerd worden.
Uiteraard is een heel belangrijk onderdeel van dit project het bereiken van onze doelgroep met de resultaten bekomen tijdens de projectduur.


Inagro zal volgende zaken opleveren: 
- Inventaris van de stavaza van de bioeconomie in de 3 tuinbouwregio's, 
- Een inventaris van beschikbare strategiën en tools om de transitie naar een bioeconomie te stimuleren, 
- Een finaal strategie rapport over de transitie naar een bioeconomie, 
- Platform waarin relevante partijen samenwerken om groene innovaties te faciliteren en in de markt te zetten, 
- een bewustmakings- en activeringscampagne rond de bioeconomie,
- een pilootruimte waarin insecten gekweekt worden op basis van tuinbouwreststromen, 
- Rapport met beschikbare oogstmachines, de gebruikte technieken en de geschiktheid voor het oogsten van specifieke gewasresten,
- Rapport over de optimalisatie van de logistieke keten, 
- seminarie rond de bioeconomie.

Nieuws uit het project

25/02/2020

Op 22 april organiseren de projectmedewerkers van BioBoost een slotevent in Naaldwijk, Nederland. Op basis van de ervaringen die we opgedaan hebben in het project en de verschillende pilots zullen we de mogelijke nieuwe oplossingen delen tijdens een slotconferentie. Dat zal een mooie gelegenheid zijn om kennis uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen over biogebaseerde innovaties en de valorisatie van reststromen. Ook jij bent welkom!


12/02/2020

In de verschillende fases van de voedselketen worden bijproducten geproduceerd. Deze bijproducten bevatten vaak waardevolle eigenschappen, maar er duiken in de keten verschillende knelpunten op die de valorisatie van deze bijproducten bemoeilijken. Inagro heeft in het project BioBoost een rapport gepubliceerd over de beschikbare oogsttechnieken en de logistieke keten van bijproducten in de tuinbouw.


04/02/2020

Samen met Vives Roeselare en NIAB uit het Verenigd Koninkrijk onderzochten we de mogelijkheid om tuinbouwreststromen te gebruiken als voeder in insectenkweek. Het onderzoek bevestigt dat meelwormen en zwarte soldatenvliegen tuinbouwresten kunnen omzetten in waardevolle eiwitten, olie en afgeleide producten. Zo dragen we bij aan een circulaire economie.


18/12/2019

Er bestaan veel ideeën om tuinbouwreststromen te benutten. BioBoost ontwikkelde een digitaal platform als centrale plaats om die initiatieven te delen. Daarmee willen we tuinbouwers, ondernemers en iedereen die biogebaseerde tuinbouw een boost wil geven met elkaar verbinden. Het platform telt al 42 ideeën. Bezoek bioboost-platform.com voor een overzicht en deel er ook jouw initiatief!


11/12/2019

Tuinbouwreststromen omzetten naar nieuwe toepassingen is het doel van het BioBoost-project. Op woensdag 22 april 2020 vindt het slotevent plaats in het World Horti Center in Naaldwijk, Nederland. We gaan in op het belang en de mogelijkheden van biobased tuinbouw. Je zal er talrijke voorbeelden kunnen zien of proeven, zoals textiel van tomatenstengels of snacks op basis van insecten. Mis het niet en noteer 22 april alvast in je agenda!


22/10/2019

Bijna 100 geïnteresseerden kwamen naar de eerste infoavond ‘Insecten kweken voor landbouwers’. Voor de meeste van hen was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie kregen de aanwezigen een rondleiding in onze kweekruimtes. Onze medewerkers kregen tal van praktische vragen. Er is duidelijk interesse in de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf. Daarom plannen we nog meer infomomenten, kweekhandleidingen en persoonlijke begeleiding.


22/10/2019

Bijna 100 geïnteresseerden kwamen naar de eerste infoavond ‘insecten kweken voor landbouwers’ van Inagro. Voor de meeste was het een eerste kennismaking met de wetgeving, techniek en rendabiliteit van insectenkweek. Na de theorie, kregen de aanwezigen een rondleiding in de kweekruimtes. De medewerkers van het praktijkcentrum insectenkweek kregen tal van praktische vragen. Er is duidelijk interesse voor de opstart van insectenkweek op een landbouwbedrijf. Daarom plant Inagro nog meer infomomenten, kweekhandleidingen en persoonlijke begeleidingen.


23/09/2019

De tuinbouwsector produceert heel wat biomassa. Slechts een deel daarvan - de peulen, de krop, de vruchten… - wordt verkocht. De rest van het gewas blijft vaak onbenut. Nochtans bevatten ook wortels, stengels en loof tal van voedingsstoffen. Wist je dat je insecten kan inzetten als verwerker van je gewasresten? Het is slechts één van de mogelijkheden die professionele insectenkweek te bieden heeft. Kom meer te weten op onze infoavond 'insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.

 

05/09/2019

Komkommer is een draadteelt. In serres zie je het gewas in lage- of hogedraadteelt. In het project BioBoost gaan we na welke touwen en clips gebruikt kunnen worden als alternatief voor het klassieke polypropyleen en nylon. Zo kunnen telers properder loof produceren en de afvoerkosten verlagen. Bovendien gaan we na wat de valorisatiemogelijkheden zijn van dat loof.


04/09/2019

Er zit veel waarde in de reststromen van de tuinbouwsector! Zo kan je T-shirts of bouwmateriaal maken met het snoeiafval van tomaten. Op tuinbouwafval kan je ook zwarte soldatenvliegen kweken. Samen met andere partners uit Europa onderzoekt Inagro hoe reststromen uit de tuinbouwsector zo hoogwaardig mogelijk gebruikt kunnen worden.


21/08/2019

Ben je tuinbouwer? Wil je kans maken op een ballonvaart boven je eigen streek en tegelijk ons onderzoek rond biogebaseerde economie steunen? Neem dan deel aan onze enquête over de productie en valorisatie van reststromen uit de tuinbouw. Met jouw inbreng kunnen we de kennis en noden van de sector beter in kaart brengen.


17/07/2019

Ben je tuinbouwer? Wil je kans maken op een ballonvaart boven je eigen streek en tegelijk ons onderzoek rond biogebaseerde economie steunen? Neem dan deel aan onze enquête over de productie en valorisatie van reststromen uit de tuinbouw. Met jouw inbreng kunnen we de kennis en noden van de sector beter in kaart brengen.


Agenda van het project

17/10/2019

De Vlaamse landbouwsector doorstond de afgelopen jaren een aantal crisissen. Hierdoor zijn sommige landbouwers op zoek naar nieuwe, rendabele activiteiten. Professionele insectenkweek is een mogelijk alternatief. Op 17 oktober nodigen we geïnteresseerde landbouwers uit om kennis te maken met deze nieuwe sector.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie