Groente-N-advies

Startdatum: 15/02/2020
Einddatum: 14/02/2022
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Bram Van Nevel

Project partners

PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
Inagro vzw

Project inhoud

Dit project streeft naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste
tijdstip, met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerst 2 J’s hebben betrekking op
(gefractioneerde) bemesting aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit de
belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatresidu’s in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een
economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt. Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan
bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij sommige teelten voor een betere N-stikstofbenutting. Ook
kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is op de plantbehoefte of die uitspoeling van nitraat minimaliseert,
kan in groenten een meerwaarde bieden.


Op een brede manier communiceren en sensibiliseren over goede bemestingspraktijken om zo een goede opbrengst en kwaliteit EN een zo goed mogelijk nitraatresidu te bekomen.

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)