Functioneel inzetten van groenbedekkers bij mais

Startdatum: 1/04/2020
Einddatum: 31/03/2021
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Bram Vervisch

Project partners

Inagro vzw
HOGENT

Project inhoud

In de praktijk leven er heel wat vragen rond het inpassen van vanggewassen vooral bij korrelmais, vnl door het late oogsttijdstip. Dit project wil landbouwers demonstreren hoe een groenbedekker kan geïmplementeerd worden in hun bedrijfsvoering zodat ze kunnen voldoen aan de regels binnen MAP6. Hiervoor leggen we demovelden aan met verschillende strategieën om een groenbedekker te zaaien. Zaken die aan bod komen, bij zowel kuil- als korrelmais, zijn het gelijktijdig zaaien van gras en mais, onderzaai en zaai na de oogst in combinatie met een vervroegd oogsttijdstip. Bijkomend wordt er aandacht besteed aan de mogelijkheden om via een groenbedekker tot een lager nitraatresidu te komen bij mais na gescheurd grasland. De opzet van de demovelden gaat gepaard met de organisatie van diverse voorlichtingsactiviteiten. Verder voorzien de projectpartners ook in de advisering en begeleiden van landbouwers om deze technieken op hun bedrijf toe passen.


Het project wil volgende doelstellingen realiseren: - Een betere ontwikkeling van groenbedekkers in de maisteelt met als belangrijkste doel het op peil houden en verbeteren van het organische stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid. - Landbouwers demonstreren hoe ze groenbedekkers bij de maisteelt kunnen implementeren om te voldoen aan de voorwaarden van MAP6. - Landbouwers laten kennis maken met de nieuwe inzichten rond gelijktijdige zaai en onderzaai van groenbedekkers bij mais - Nagaan van de inpasbaarheid van het vroeg oogsten van de mais om tot een vroegere inzaai van de groenbedekker te komen. - De mogelijkheden bekijken om via een slimme inzet van groenbedekkers tot een beheersing van het nitraatresidu bij mais na gescheurd grasland te komen.

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) Vlaanderen is Landbouw en Visserij