Grensoverschrijdende synergie bij het ontwerp van innovatieve beslissingsondersteunende systemen ter bevordering van geïntegreerde bescherming tegen de belangrijkste bladschimmelziekten in aardappelen

Startdatum: 1/04/2018
Einddatum: 31/03/2022
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Kürt Demeulemeester

Project partners

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Inagro vzw
Arvalis Institut du Végétal
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
CARAH

Project inhoud

Het project heeft tot doel kennis rond de beslissingsondersteunende systemen in aardappelen voor aardappelziekte en alternaria uit te wisselen tussen de Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk. Op die manier moeten de systemen performanter worden. Er zal ook werk gemaakt worden van snelle detectiemethoden voor deze ziektes en een digitaal samenwerkingsplatform om dit alles te ondersteunen.
​Door het project zullen de waarschuwingssystemen verder kunnen uitgebouwd worden en via een gezamenlijk uitwisselingsplatform wordt de kennis en informatie vlot uitgewisseld. Er zullen ook analyses mogelijk zijn die een snelle detectie van ziekten toelaten, zodat deze ziekten duurzamer kunnen aangepakt worden.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen