LYSE

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 30/09/2020
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Tom Van Nieuwenhove

Project partners

Provincie West-Vlaanderen
VMM - Vlaamse Milieumaatschappij
Provincie Henegouwen
Inagro vzw
SYMSAGEL
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
Communauté de Communes de Flandre Intérieure
USAN - l'Union Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord

Project inhoud

Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken tov overstromingen ten gevolge van klimaatverandering en verdere  verstedelijking (toegenomen verharding) en dit via:

* Realisatie van structurele hydraulische inrichtingen
* Realisatie van zachte hydraulische inrichtingen
Inagro ism provinciale dienst waterlopen : 
Inzet van irrigatiebekkens als extra dynamische buffer buiten het irrigatieseizoen
Verminderen erosie (ifv beperken dichtslibben irrigatiebekkens en betere waterhuishouding ifv de gewassen)
- private beregeningsputten worden in  september/oktober gevuld met overtollig afstromend water. Eénmaal gevuld, stopt de bufferende werking. Doel van dit project is om deze private beregeningsputten dynamisch in te zetten als  bijkomende waterbuffer buiten de 'irrigatie-periode'.  Daarnaast wordt de inlaatconstructie zo gemaakt dat - indien gewenst - in droge zomeromstandigheden de open putten makkelijker gevuld kunnen worden met beekwater. Bijkomend worden sensibiliserende acties opgestart om erosie te beperken (ifv. verminderde kans op dichtslibben van de open putten enderzijds en verhogen van irrigatie-efficiëntie anderzijds)
* Sensibilisatie van de bevolking


Nieuws uit het project

05/06/2018

Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. Door de klimaatverandering zal Vlaanderen geconfronteerd worden met periodes van intensere piekregens en toenemende droogtes. Op 17 mei werden een aantal oplossingen door een panel van experten aangereikt tijdens een infoavond.


13/09/2017

Sinds begin 2016 zijn de aangepaste randvoorwaarden erosie van kracht. Deze kan je deels invullen door maatregelen te treffen na de oogst van het gewas. We vertellen je graag hoe je dit concreet kan doen.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen