Ontspruitende spruitkoolstokken - Vierkantsverwaarding van een agroreststroom

Startdatum: 16/12/2019
Einddatum: 30/04/2022
Project type: Vlaanderen Circulair
Contactpersoon Inagro: Veronique De Mey

Project partners

Ugent - Universiteit Gent
Tectero bvba
Stora Enso

Project inhoud

Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze, maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. Jaarlijks wordt er in Vlaanderen 64.800 ton spruiten geproduceerd op een areaal van 2400 ha. De spruiten zelf interesseren ons echter niet, wel de stokken waar de spruiten aan groeien. Elke beteelde hectare levert ons 18 à 25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaal gewicht van 51.600 ton in Vlaanderen. Hoog tijd om deze reststroom hoogwaardig te valoriseren. We zetten in dit project in op het multifunctioneel landbouwmodel waarbij het landbouwbedrijf, naast voedselproductie, een rol krijgt als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën. Op deze manier wordt er een nieuw verdienmodel voor de landbouwer gecreëerd.
Door de spruitkoolstokken te raffineren, krijgen we twee stromen: vezels en sap. De vezels kunnen dienen als grondstof voor papier, waardoor deze sector een totaal nieuwe grondstof gebruikt voor zijn productie. Het sap bestaat uit verschillende hoogwaardige componenten die o.a. ingezet kunnen worden in de oleochemie voor productie van zepen, kaarsen, smeermiddelen, … Door het verwaarden van de spruitkoolstokken, worden er nieuwe linken gelegd tussen diverse topsectoren in Vlaanderen. 
​Tijdens dit project kan het potentieel van het verwerken en opwaarderen van een agrorestroom aangetoond worden waardoor interesse uit landbouw en industrie gewekt kan worden. Indien dit project kan aantonen dat spruitkoolstokken potentieel hebben op zowel technisch als economisch vlak zal: - Inagro hierover advies verlenen bij zijn ledenlandbouwers, zal Inagro dit onderzoek uitbreiden richting andere agroreststromen en met de bekomen karakteristieken van het sap en de vezels nieuwe verwerkingsmogelijkheden en valorisatiepistes zoeken; - de landbouwer zal nieuwe afzetmogelijkheden hebben voor zijn spruitkoolstokken; - StoraEnso het gebruik van de vezels in papier op grote schaal verder uitwerken en kan een logistieke keten worden opgezet in samenwerking met de landbouwers; - Tectero hoogwaardige eindproducten kunnen modificeren in de oleochemie en/of stoffen produceren die een waardevolle aanvoer kunnen zijn voor andere industrieën. Door de valorisatie van een nu laagwaardige agroreststroom kan een efficiëntere waardeketen gecreëerd worden. Zelfs indien bepaalde stappen niet het verwachte potentieel opleveren, zullen bepaalde van bovenstaande punten toch nog uitgevoerd kunnen worden.


Nieuws uit het project

11/01/2021

Spruitkoolstokken hebben het potentieel om ingezet te worden als grondstof voor papier of kunststoffen. Voorwaarde is wel dat de industrie die reststroom jaarrond kan gebruiken en er voldaan wordt aan de gevraagde kwaliteitseisen. Gehakselde spruitkoolstokken inkuilen kan daarvoor een oplossing zijn.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Andere (Logo aan te leveren bij PMO)