Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 31/12/2020
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Sofie Darwich

Project partners

Lipofabrik
ISA Lille
Arvalis Institut du Végétal
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Project inhoud

De voornaamste doelstelling van dit project is het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische bestrijding van ziekten in land- en tuinbouwgewassen in de grensoverschrijdende regio te stimuleren en te verhogen. Momenteel wordt er in de land- en tuinbouw slechts weinig gebruik gemaakt van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Dit komt doordat de werking van biologische middelen in het veld vaak tegenvalt, ondanks hun goede werking in het labo. Op het veld worden biologische gewasbeschermingsmiddelen immers vaak toegepast in suboptimale omstandigheden, wat de mindere werking kan verklaren. Ook is de kennisopbouw rond biologische bestrijding van ziekten binnen bedrijven nog niet groot en is het onderzoek niet ver gevorderd. In dit project willen we de doeltreffendheid van reeds erkende biofungiciden verhogen door:
Enerzijds te zoeken naar de optimale toepassingsomstandigheden van biologische middelen. Voor een goede werking van biologische middelen kunnen bepaalde omgevingsomstandigheden (bijvoorbeeld temperatuur, licht, relatieve vochtigheid) belangrijk zijn maar ook toepassen op het juiste tijdstip en een goede toepassingstechniek zijn belangrijk.
​Anderzijds zal aan land- en tuinbouwers de efficiëntie van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk gedemonstreerd worden en zullen zij​ opgeleid worden hoe ze biologische gewasbeschermingsmiddelen het best toepassen .
Daarnaast willen we in dit project ook nieuwe biofungiciden (gevalideerd onder laboomstandigheden in project BioScreen en geformuleerd in project BioProd) testen.
​het gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen verhogen


Nieuws uit het project

12/05/2021

Biofungiciden zijn een waardevol product in een IPM-strategie. Toch is de stap tot het gebruik ervan voor telers vaak nog groot. Naast onzekerheid over de werkzaamheid halen telers in een eerder uitgevoerde enquête aan dat technische kennis en praktijkervaring vaak nog ontbreken. De partners van het Interreg Fr-Wal-Vl project BioProtect besloten om de opgedane kennis en ervaring te bundelen in overzichtelijke fiches. Die zijn sinds kort te vinden op de projectwebsite.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen