Pocketboer 2

Startdatum: 1/07/2019
Einddatum: 30/06/2021
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Inès Verleden

Project partners

Boerenbond
Biogas-e vzw
Innolab cvba
Inagro vzw

Project inhoud

POCKETBOER 2 wil als ‘verlengstuk’ van POCKETBOER eveneens pocketvergisters in Vlaanderen performanter laten draaien. Heel wat uitdagingen die naar boven kwamen (technisch, administratief, subsidie-gerelateerd, operationeel, biologisch, …) kunnen niet volledig van de baan geholpen worden binnen de voorziene looptijd en middelen. Pocketboer hielp de sector vooruit om concrete stappen te zetten in de richting van veranderingen die de kwaliteit van de installaties en de uitbating ervan ten goede komen (bv. begeleiding aanvraag certificatensteun, leren van elkaar omtrent de impact van verblijftijd, mixinstellingen, onderhoud v/d motor, aantonen en aankaarten van technische onvolmaaktheden, …). Verschillende landbouwers en constructeur(s) deden wijzigingen aan de instellingen/bouw van installaties om deze beter te laten presteren. Een uitbreiding van de operationele groep moet ervoor zorgen dat deze meer slagkracht krijgt.​Dit project wordt gefinancierd met PDPO III-middelen.
​De operationele groep POCKETBOER 2 wil aansturen op een verdere uitrol van oplossingen in de op POCKETBOER (‘1’) volgende twee jaren. Het consortium wil dit verder realiseren door: 1. Kennis- & informatie-uitwisseling tussen (toekomstige) uitbaters, partners en andere stakeholders te stimuleren (via kerngroepen, kenniscoöperaties, facebookgroep, publicaties in vakpers & nieuwsbrieven, stakeholderoverleg, tips & tricks) opdat de sector optimaal wordt geïnformeerd; 2. Aanslepende technische knelpunten uit te pluizen en aan te kaarten of op te lossen (via vergistingstesten, marktstudie, doormetingen, kosten- batenanalyse en versterken van de onderhandelingspositie van uitbaters); 3. Dossiers gelinkt aan steun & regelgeving (uitrol digitale meter o.a. i.p.v. de terugdraaiende teller, certificaten/investeringssteun, … ) te begeleiden.


Nieuws uit het project

21/10/2020

De Operationele Groep Pocketboer 2 ging als opvolging van de eerste Operationele Groep Pocketboer van start op 1 juli 2019. Met dit project willen we samen met de andere partners de uitbaters van een pocketvergistingsinstallatie zo goed mogelijk ondersteunen in de uitbating van hun installatie. Het project loopt nu dus reeds een dik jaar. Volgende week komen we opnieuw samen met de pocketboeren, zij het deze keer digitaal.


17/02/2020

In Vlaanderen zijn er zo’n 60 actieve pocketvergisters. Met onze Operationele Groep Pocketboer 2 brengen we uitbaters daarvan tweemaal per jaar samen bij lokale pocketvergisters om kennis en ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren. Liet ook jij een kleine biogasinstallatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust aan in Molenschot (NL) op 3 maart of in Beervelde op 5 maart!  

 

15/10/2019

Op 22 en 24 oktober steken de pocketboeren terug de koppen bijeen nu Pocketboer 2 van start is gegaan. We nodigen een veertigtal uitbaters van kleinschalige installaties uit op één van de bijeenkomsten in Essen (22/10) en Lo-Reninge (24/10). Liet ook jij (recent) een kleine installatie bouwen en ben je benieuwd naar ervaringen van andere uitbaters? Sluit gerust nog aan!


29/07/2019

Op 1 juli 2019 ging Pocketboer 2 officieel van start. Uitbaters van kleinschalige vergistingsinstallaties in Vlaanderen krijgen dus de kans om nog 2 jaar langer samen te komen in deze operationele groep. Daarin willen we er samen met de andere partners en de landbouwers in slagen om pocketvergisters in Vlaanderen performanter te laten draaien.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)