TRANSitie naar Agro-Ecologie

Startdatum: 1/01/2018
Einddatum: 31/12/2021
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Dieter Depraetere

Project partners

Inagro vzw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques
UPJV - Université de Picardie Jules Verne
l'APAD62 - L’Association pour la promotion d’une agriculture durable
CEDAPAS - Un autre idée de l'agriculture
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

Project inhoud

TRANSAE wil een veertigtal landbouwers, onderverdeeld in grensoverschrijdende thematische groepen, ondersteunen bij de omschakeling van hun systeem naar agro-ecologie en een kader opstellen voor de ontwikkeling van deze landbouw.  Focus ligt op bodemkwaliteit en bedrijfseigen voederproductie.Naast kennisuitwisseling tussen experten wordt sterk ingezet op kennisdoorstroming naar boer en burger. Hiertoe worden 6 opendeurdagen, een film, artikel, technische brochures, website en start en slotevent ontwikkeld of georganiseerd. Verder willen we een gemeenschappelijke methode ontwikkelen voor begeleiding van landbouwers, willen we centraal gegevens bundelen en ontsluiten rond interessante agroecologische landbouwpraktijken en deze maximaal ontsluiten. Er zal een sociologische en technische analyse van een aantal bedrijven uitgevoerd worden in functie van het opstellen van een verbeteringsplan op maat van het bedrijf. Tot slot zullen praktijkgerichte proeven opgezet worden rond innovatieve agroecologische praktijken.

Financiers

Provincie West-Vlaanderen