Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Startdatum: 1/11/2019
Einddatum: 30/10/2022
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: Joran Barbry

Project partners

Inagro vzw
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Provincie Vlaams-Brabant
Delphy BV
Proefboerderij Rusthoeve
PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw
University College Roosevelt
Compas Agro
Vanhoucke Machine Engineering bvba
Octinion bvba

Project inhoud

Traditioneel wordt schaalvergroting of performatieverhoging van machines als antwoord gebruikt op de toenemende druk op land- en tuinbouwbedrijven naar verbeterde kostenefficiëntie om internationaal te kunnen concureren. Voor kleinschalige bedrijven die zich focussen op bioteelt of specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt) in het gefragmenteerde areaal van Vlaanderen en Nederland is dit geen passende oplossing. Dit project ontwikkelt conceptueel alternatieven gebaseerd op een kleine semi-autonoom elektrisch aangedreven voertuig of eenheid. Elke rijdende eenheid vormt de basis van een module die zowel elektrische tractie als elektrische actuatie (mbv een intelligente robot arm) combineert met een applicatie-specifieke gereedschap voor oogsten, zaaien, wieden, of schoffelen. Opschaling voor grotere taken gebeurt via het zogenaamde 'zwermconcept'. Dit concept bestaat erin dat verschillende gelijkaardige modules samen actief zijn in plaats van een enkele grote machine.Gebruik makende van concreatiesessies zal de conceptuele ontwikkeling van de machines gelijk lopen met en afgestemd zijn op de verwachtingen van de doelgroep. Het project ontwikkelt op hoog conceptueel niveau voor landbouwtaken in alle doelsectoren technologische oplossingen binnen deze zienswijze en bepaalt telkens zowel de technische haalbaarheid en de ‘business case’. Vervolgens zullen we twee nauwgezet geselecteerde  bewerkingen implementeren, demonstreren en valideren waaruit we generische (sectoren, taken) conclusies trekken. Het project maakt een prototype als demonstrator. Dit project wil een boost geven aan de nieuwe generatie kleine elektrisch aangedreven systeemtrekkers, waarvan reeds verschillende types commercieel beschikbaar zijn maar steeds gericht zijn op taakspecifieke toepassingen. Het concreet implementeren van innovatieve technologie op een dergelijk systeemplatform zal toelaten de biologische teelt en traditionele landbouw te versterken op vlak van duurzaamheid, arbeid, ergonomie, performantie en economie. Het project plaatst een sterke focus op een optimale selectie, doorontwikkeling en flexibele integratie van een of meerdere beschikbare systeemplatformen tot autonome, efficiënte en krachtige tools die breed inzetbaar zijn in het landbouwbedrijf van morgen. Optimale flexibiliteit is hierbij een must, wil dit een werkbaar alternatief zijn voor de gangbare praktijk en mechanisatie.​'CIMAT' staat dan ook voor: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology.​


Nieuws uit het project

05/03/2020

Op 17 maart lanceren we het nieuwe Interreg-project CIMAT met een studienamiddag over de ontwikkeling van kleinschalige agrorobots. Het project wil de ontwikkeling van kleinschalige, autonome, betaalbare en breed inzetbare robots voor kleine en middelgrote land- en tuinbouwbedrijven stimuleren.


Agenda van het project

17/03/2020

Heb je een kleinschalig land- en tuinbouwbedrijf? Dan is een ruime schaalvergroting en het inzetten van grote, krachtige machines om de kostenefficiëntie van jouw bedrijf te verhogen wellicht geen optie. Kleine, multi-inzetbare machines die diverse landbouwtaken uitvoeren kunnen wel een oplossing bieden. CIMAT kan je ondersteunen in die zoektocht want het Interreg-project wil de ontwikkeling van autonome robots met modulaire gereedschappen stimuleren. We nodigen je graag uit op onze studienamiddag - en lancering van het project - op dinsdag  17 maart.