Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 31/03/2021
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Sabien Pollet

Project partners

Inagro vzw
FREDON
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
Pôle Légumes Région Nord
UNILET - Union Nationale Interprofessionnelle Légumes Transformés
CARAH
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Project inhoud

De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische en sociale aspecten rekening houdend met de beperkingen van de telers. De aanpak is gebaseerd op van nature voorkomende methodes en mechanismes, met respect voor het functioneren van de agro-ecosystemen, zoals bvb. de biologische interacties tussen insecten en planten; er blijft eveneens ruimte voor biologische middelen zoals middelen van natuurlijke oorsprong, voor innovatieve rassen, voor ecologische structuren die de biodiversiteit bevorderen, en ook voor teelttechnieken zoals het gebruik van groenbedekkers als tussenteelt.

Er wordt gewerkt rond enkele thema's die belangrijk zijn voor de groenteteelt  voor de verse markt en de industriële verwerking en er zal extra aandacht besteed worden aan het verspreiden van de informatie naar de telers.
- preventieve maatregelen : ontwikkelen van nieuwe  kennis en technieken rond intercropping, het beheer van oogstresten (afval) , identificatie van de gevoeligheid van variëteiten aan ziekten en plagen, karakterisering van pathogenen
- beslissingsondersteunende technieken : ontwikkelen van methodes om actuele plagen te detecteren (bvb. preimineervlieg, Drosophila bij aardbei, Phytophthora cryptogea bij witloof) en  het  gebruik van waarschuwingsmodellen: valideren en optimaliseren van bestaande modellen voor een grensoverschrijdend gebruik (bvb. waarschuwingsmodel van Alternaria bij wortel)
-op punt stellen van bestrijdingsmethoden met respect voor de natuur : identificatie en evaluatie van fysieke bestrijdingsmethodes (bvb. netten tegen de preimineervlieg) en evaluatie van de mogelijkheden van natuurlijke stoffen en biologische bestrijdingsmiddelen (bvb. tegen trips bij prei en de preimineervlieg)
-verspreiding  kennis en informatie: vanaf het begin van het project zal een online samenwerkingsplatform ontwikkeld worden. Dit platform zal gebruikt worden door de projectpartners om de gemeenschappelijke protocollen uit te werken en vakliteratuur, resultaten, foto’s en info over de vorderingen van de studies uit te wisselen. Het overbrengen van de verworven technieken naar de doelgroep zal met behulp van verschillende communicatietools bereikt worden: proefveldbezoeken, publicaties, nieuwsbrieven op de websites van de partners, een grensoverschrijdende studiedag, een pakket met technische fiches en een persconferentie.


Nieuws uit het project

12/12/2019
Vanuit het ECOPAD-project geven we een update van enkele afgelopen proeven, waaronder een rasgevoeligheidsbepaling in witloof voor Phytophthora. Ook de intercroppingproef prei-knolselder en de voortgang in het onderzoek op de Aziatische fruitvlieg Drosophila suzuki worden toegelicht.

03/07/2019
In het Interreg-project ECOPAD werken zeven Vlaamse, Waalse en Franse onderzoekspartners samen rond de principes van geïntegreerde bestrijding. Twee keer per jaar verzamelen ze hun onderzoeksresultaten in een ECOPAD-nieuwsbrief. In deze editie brengen ze onder meer verslag uit van het onderzoek naar rasgevoeligheden voor witziekten in wortelen, de rupsenproeven in diverse koolgewassen en de oogstdemo spruitkoolstokken.

Financiers

Provincie West-Vlaanderen