TOPPS water protection

Startdatum: 1/01/2020
Einddatum: 31/12/2021
Project type: Opdrachten (met offerte)
Contactpersoon Inagro: Ellen Pauwelyn

Project partners

België
Duitsland
Denemarken
Spanje
Frankrijk
Italië
Polen
Tsjechië
Griekenland
Hongarije
Nederland
Portugal
Roemenië

Project inhoud

Emissies van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater veroorzaken vervuiling van het milieu en waterkwaliteit. Door in te zetten op het vermijden van puntvervuiling, afspoeling en erosie en drift wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het water terecht komen. Door sensibilisatie aan landbouwers, het uitwerken van acties om vervuiling tegen te gaan en door op verschillende beleidsniveaus het thema onder de aandacht te brengen wordt gestreefd naar een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.


Nieuws uit het project

17/12/2020

Inagro, Boerenbond, pcfruit en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen met OVAM een oplossing uitgewerkt voor de verwerking van het substraat van een biofilter of een Phytobac ®/ fytobak. Dit werd tot nu toe gezien als gevaarlijke afvalstof en moest door een erkend ophaler verwerkt worden. De oplossing ligt in een grondstofverklaring waardoor het substraat onder strikte voorwaarden mag uitgereden worden over het veld.


07/05/2020

Momenteel staan heel wat trayplanten klaar om uitgeplant te worden. Vaak wordt er vlak voor het planten nog een plantbakbehandeling uitgevoerd met een insecticide of fungicide om de plantjes optimaal te beschermen. Maar ben je je er ook bewust van dat dergelijke plantbakbehandelingen puntvervuiling kunnen veroorzaken?


18/03/2020

Ben je graag met administratie bezig? Werk je als varkenshouder graag met het rekenprogramma Excel? En probeer je je management steevast te verbeteren? Bekijk dan zeker de volgende protocols. Ga ermee aan de slag en word een echte specialist!


27/11/2019

Iedereen die gewasbespuitingen uitvoert, moet het spuittoestel af en toe reinigen of spoelen. Daarbij blijft reinigingswater over dat heel wat resten gewasbeschermingsmiddelen bevat. Die komen best niet in de leefomgeving terecht. Weet je dat je de hoeveelheid restwater vaak op een eenvoudige manier kan verminderen? En weet je bovendien dat je het resterende restwater ook op een goedkope manier kan zuiveren?