SMARTPROTECT

Startdatum: 1/01/2020
Einddatum: 1/01/2022
Project type: Horizon 2020
Contactpersoon Inagro: Irene Van Der Craats

Project partners

KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
Inagro vzw
EESTI MAAULIKOOL.
Julius Kühn-Institut
Magyar Agrar
Univerza v Ljubljanni
Instituto nacional de investigaçao agraria e veterinaria
University of Warwick
Crop Research Institute
Assemblée des Régions Européennes Fruitières Légumières et Horticoles
Cajamar Foundation
Institute of Horticulture
Hispatec agrointelgencia
AGENSO - Agricultural and environmental solutions
EFOS INFORMACIJSKE RESITVE DOO
AHDB - The Agriculture and Horticulture Development Board

Project inhoud

SMARTPROTECT is een thematisch netwerk gefocust op het crossregionaal delen van SMART IPM oplossingen voor landbouwers en adviseurs. Het project heeft als doel het stimuleren van kennisuitwisseling in de regionale AKIS'en over gans Europa en het linken van innovatiepotentieel van geavanceerde IPM ​methodologieën in de groententeelt via integratie van technologieën voor precisielandbouw en data analytics. Dankzij een evenwichtig consortium en de nadruk op multi-actor benadering zal het project de toepassing van IPM methologieën stimuleren, rekening houdend met specifieke regionale noden van landbouwers over heel Europa. Landbouwers in verschillende Europese regio's zullen beschikken over up-to-date kennis, goede praktijkvoorbeelden en praktische tools voor de implementatie van IPM in hun dagelijkse praktijk voor teelten in open lucht en onder afdak. Het project stelt een e-platform beschikbaar voor uitwisseling van diverse innovatieve IPM technieken. WE zullen praktijken benchmarken op basis van hun socio-economische en regelgevingscontext, een selectie maken van de technieken met het hoogste innovatief potentieel en deze dissemineren via participatieve bijeenkomsten, waaronder grensoverschrijdende uitwisselingsbezoeken. Lokale en regionale kennisdeling zal leiden to interactieve cross-regionale seminaries voor landbouwers en adviseurs, met als eindresultaat een SMARTPROTECT innovatierally. De projectresultaten zullen ontplooid worden via een gerichte communicatie en disseminatiestrategie, waarbij een online datasharing platform wordt voorzien in nauwe interactie met EU en nationale initiatieven en projecten, de National Rural Networks en het EIP-AGRI.  ​


Nieuws uit het project

02/03/2020

Sinds 2014 moet je als land- of tuinbouwer verplicht de principes van IPM of geïntegreerde gewasbescherming toepassen om te bezuinigen op het gebruik van chemische bestrijdingstechnieken. Hoe pak je dat aan in je dagelijkse werking? Dankzij het nieuwe project SMARTPROTECT kan Inagro je helpen. We gaan samen met vijftien internationale partners op zoek naar kennis en praktijkvoorbeelden over alternatieve bestrijdingstechnieken.


Financiers

H2020