Allen Ecoburger / Tous Ecocitoyen

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 31/03/2020
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Dieter Depraetere

Project partners

Provincie West-Vlaanderen
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais
Métropole Européenne de Lille
Hainaut Développement Cellule Environnement
Inagro vzw
Communauté de Communes des Hauts de Flandre
Communauté de Communes de Flandre Intérieure
Ville de Comines-Warneton
VLM - Vlaamse Landmaatschappij
Ville de Mouscron
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Regionaal Landschap Westhoek

Project inhoud

Doelstelling van het project “Tous Eco-Citoyens!” (TEC!) is om iedereen bewust te maken en te activeren voor een grensoverschrijdende biodiversiteit in de Frans-Belgische grensregio. Biodiversiteit stopt immers niet aan de grens! De 13 TEC!- partners zijn strategisch gekozen als kennispartners voor de lokale biodiversiteit en zullen samenwerken met lokale partijen en burgers opdat zij ambassadeurs worden voor de lokale biodiversiteit. Samen zullen we een grensoverschrijdende strategie ontwikkelen én uitvoeren voor het behoud en de versterking van de soorten (blauwborst, eikelmuis, geelgors, kamsalamander, kiekendief, ringmus, steenuil) en de habitats (heggenlandschap en hagen; akkerranden en beekkanten; boomgaarden, houtkanten en ruigtes) die zo typerend zijn voor onze streek.

Inagro is in het bijzonder betrokken bij het experimenteren en demonstreren van akkervogelmaatregelen ten voordele van de geelgors en de kiekendief en het promoten van oordeelkundig randenbeheer in functie van de biodiversiteit.

Meer info: http://tous-eco-citoyens.over-blog.com/

Facebook: https://www.facebook.com/Tous-Eco-Citoyens-1748360025435829/

Financiers:  Het project TEC ! ging van start in oktober 2016 in het kader van het Europese programma INTERREG V en geniet ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), met cofinanciering van de Provincie West-Vlaanderen.
​In de loop van het project zullen 11 actieplannen geschreven en gepubliceerd worden: - 7 soortactieplannen (blauwborst, eikelmuis, geelgors, kamsalamander, kiekendief, ringmus en steenuil) - 4 habitatactieplannen (heggenlandschap en hagen, akkerranden en beekkanten, boomgaarden, houtkanten en ruigtes) Inagro is trekker van actieplan 'Akkerranden en beekkanten' en is mede vormgever van het actieplan 'Geelgors' en 'Kiekendief'. In het kader van deze actieplannen zullen al twee concrete acties per actieplan in de loop van het project uitgevoerd worden; daarnaast worden toekomstige acties en strategieën in deze actieplannen uitgeschreven.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen