Slimme aardappelbewaring

Startdatum: 1/11/2019
Einddatum: 31/10/2025
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Kürt Demeulemeester

Project partners

Ugent - Universiteit Gent
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw
PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

Project inhoud

Binnen dit project willen we een slimme aardappelbewaring realiseren met het product als voornaamste uitgangspunt. Hiervoor zal in eerste instantie kennis verzameld worden over factoren die de bewaarbaarheid van aardappelen beïnvloeden. Anderzijds beoogt het project een actualisering van de parameters die gekoppeld zijn aan bewaarinfrastructuur. Beide samen moeten resulteren in handvaten (beslissingsboom) om het klimaat in de bewaring te sturen op maat van het product.
​Een aangepaste bewaarstrategie voor aardappelen op basis van het uitgangsproduct


Financiers

VLAIO