Implementatie van bio-gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

Startdatum: 1/07/2016
Einddatum: 31/12/2020
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Lies Willaert

Project partners

Materia Nova
ARMINES
École des Mines de Douai
Centexbel
Inagro vzw

Project inhoud

Biocompal heeft als doel het vervaardigen van een bio-gebaseerd, lichtgewicht composiet voor structurele toepassingen in de transportsector. Geconfronteerd met de economische en milieu-uitdagingen van vandaag, wordt het van cruciaal belang structurele materialen te ontwikkelen die toelaten het energieverbruik van voertuigen en vervoersmiddelen te verminderen. In die context komen de composietmaterialen als een veelbelovende oplossing naar voor.  Het zijn voornamelijk de composieten met polymeermatrix en op basis van lange vezels die een steeds belangrijkere rol innemen bij de bouw van vliegtuigen, treinen,  … omdat ze toelaten veel lichtere materialen te bekomen in vergelijking met staal en aluminium. Ze zijn veel minder gevoelig voor corrosie, ze bieden meer weerstand en ze bieden veel mogelijkheden naar behandeling toe en de flexibiliteit van hun vorm.
In deze dynamische ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en efficiënte materialen, moet ook rekening gehouden worden met de bescherming van het milieu en moeten strategieën voor duurzame ontwikkeling worden opgesteld. In dit kader is het gebruik van polymeren van hernieuwbare bronnen en van natuurlijke vezels als versterking zeer succesvol, want ze laten toe lichtere structuren (en dus een vermindering van CO2-emissies) te combineren met een verbetering van de milieu impact gedurende de volledige levenscyclus van de producten. Dit omwille van de biologische afbreekbaarheid van natuurlijke vezels en omwille van het hernieuwbaar karakter van het polymeer.
In het kader van het project zullen nieuwe hoog-performantie lichte en bio-gebaseerde materialen voor structurele toepassingen in de transportsector op basis van composieten gemaakt uit hernieuwbare grondstroffen worden ontwikkeld. Het vooropgestelde composiet is samengesteld uit 2 hoofdproducten/-elementen : een innovatieve thermohardende matrix, versterkt met polymeerharsen van natuurlijke verbindingen en een versterking gemaakt van natuurlijke lange vezels (vlas).
 Inagro zal in dit project instaan voor het aanleveren van vlasvezel. De teelt van vlasvezel gebeurt nu traditioneel in functie van textieltoepassingen. Aan dit soort vezel worden zeer hoge eisen gesteld. Voor composiettoepassingen zijn de kwaliteitseisen niet lager maar wel verschillend. Verschillende vragen moeten nog beantwoord worden: zijn bepaalde rassen beter geschikt voor composiettoepassingen? Heeft de rotingsgraad een invloed op de hechting met de polymeerbasis? Is een lagere zaaidichtheid beter geschikt voor composieten? Specifiek zal Inagro proefvelden aanleggen waarbij teelttechnische parameters geëvalueerd zullen worden. De verschillende vezels zullen eerst op kleine schaal getest worden op sterkte en fijnheid door een projectpartner en nadien gecombineerd worden met het nieuwe polymeer. Afhankelijk van de resultaten zal uiteindelijk gekozen worden voor de beste teeltwijze en ras voor de composiettoepassing.


Nieuws uit het project

07/02/2019

In tijden waarin meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Zowel vlas- als hennepvezels kunnen namelijk gebruikt worden als grondstoffen voor een groenere industrie. Op een inspiratiesessie werd met een groep van ruim 40 geïnteresseerden gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en knelpunten van beide gewassen voor het gebruik in nieuwe toepassingen. Vezelversterkte kunststoffen op basis van hennep en vlas hebben zeker potentieel, maar de bedrijven moeten nog overtuigd worden. Er moet voldoende toelevering zijn en natuurlijke vezels vragen een uitdaging, doordat ze niet homogeen zijn.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen