Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

Startdatum: 1/11/2019
Einddatum: 1/11/2023
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Bram Vervisch

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
Inagro vzw

Project inhoud

Soja telen in Vlaanderen is mogelijk. Dat hebben de pionier-landbouwers uit het voorafgaande LA-traject bewezen. De introductie van soja op een aantal praktijkbedrijven heeft de interesse voor sojateelt vanuit de landbouwsector sterk aangewakkerd. Vooraleer sojateelt kan uitgroeien tot een veilige, rendabele teelt dienen enkele concrete uitdagingen aangepakt te worden waarmee de landbouwers momenteel worden geconfronteerd.
​Verwacht wordt dat 7.220 bedrijven (landbouwbedrijven of andere actief in de sojaketen) zullen bereikt worden (KPI 1 en 2). Dat dit projectvoorstel aanleiding geeft tot 10 bedrijfsspecifieke vervolgtrajecten (KPI 3) en dat 115 één op één adviezen zullen worden verstrekt die effectief door de doelgroepbedrijven zullen worden geïmplementeerd. Sojateelt in Vlaanderen is geen losstaand initiatief. Daarom zal naast een weloverwogen projectuitvoering internationale samenwerking heel belangrijk zijn om Vlaanderen (en Europa) minder afhankelijk te maken van eiwitimport (KPI 5).


Nieuws uit het project

20/08/2020

Al enkele jaren begeleidt Inago pionierende landbouwers met soja. Om ervaring op te bouwen, leggen we proeven aan op de site in Beitem. Dit seizoen liggen er verschillende sojaproeven in de proeftuin van Inagro. Lees er alles over in deze blog.     

   

Financiers

VLAIO