School@Platteland

Startdatum: 1/07/2016
Einddatum: 30/06/2020
Project type: PDPO
Contactpersoon Inagro: Muriël Derycke

Project partners

Vives Hogeschool
Provincie West-Vlaanderen
Inagro vzw

Project inhoud

School@Platteland introduceert provinciebreed de combinatie van STEM- en openlucht onderwijs door opzetten van intensieve samenwerkingen tussen boerderijen en scholen. Onderwijsinnovatie is hier een hefboom voor landbouwverbreding en een dynamisch platteland. Kinderen gaan gedurende een langere periode naar eenzelfde boerderij. De bezoeken beogen een combinatie van actieve buitenactiviteiten (reële boerderijtaken), omgevingsonderwijs (leren in en over natuur) en persoonlijke en sociale ontwikkeling. 
Inagro en VIVES begeleiden de school en hoeve intensief voor, tijdens en na hun traject op basis van een pilootervaring. School@Platteland wensen we verder uit te bouwen via een aantal werkpakketten:
- Ondersteunende tools voor scholen en boerderijen ontwikkelen;
- succesfactoren en randvoorwaarden in kaart brengen;
- het concept uitbreiden via de West-Vlaamse bezoekerscentra NME;
- draagvlakvorming via o.a. een beleidsnota en
- disseminatie en valorisatie.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) VLM - Vlaamse Land Maatschappij