Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitteelt (ZERO-PH(F)YTO F&L(G))

Startdatum: 1/04/2019
Einddatum: 31/03/2022
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Femke Temmerman

Project partners

CRA-W - Centre Wallon de Recherches Agronomiques
Bio en Hauts de France
FREDON
Inagro vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
UPJV - Université de Picardie Jules Verne

Project inhoud

De ambitie om de biologische landbouw in onze gebieden verder te ontwikkelen en aan te passen naar teeltsystemen zonder gebruik van biopesticiden (“zero fyto”), vormt een uitdaging. Zowel economisch als op vlak van gezondheid en de bescherming van het milieu, want het sluit het gebruik van alle pesticiden uit. Om deze uitdaging aan te gaan, willen we in dit project onze kennis en vaardigheden binnen het grensoverschrijdend gebied verenigen om nieuwe 'zero fyto' teeltsystemen voor de fruit- en groenteteelt te ontwikkelen. Hiervoor brengen we de belangrijkste spelers binnen de biologische fruit- en groentesector, met inbegrip van innoverende telers, in de grensregio’s samen.
​Als output van dit project beogen we de sleutelpraktijken voor de fruit- en groenteteelt om het gebruik van fyto middelen te vermijden, te identificeren, te valideren en uit te dragen. Er zijn al heel wat hulpmiddelen en technieken in (praktijk)onderzoek uitgetest, maar deze zijn nog niet overal even gekend of optimalisatie van de techniek voor toepassing in de praktijk ontbreekt nog. Door deze in het project verspreid over de verschillende regio's verder uit te testen en te valideren in de praktijk, brengen we de meest doeltreffende methodes aan het licht. De resultaten zullen op grote schaal verspreid worden naar alle actoren van de sector in de fruit- en groenteteelt, van producent tot consument. Ook amateurtuinders en de openbare diensten zullen baat hebben bij de resultaten, aangezien in België en Frankrijk maatregelen worden doorgevoerd om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verbieden of tot een minimum te beperken voor openbare diensten en particulieren.


Nieuws uit het project

07/04/2021

Het VLAIO LA-project “Geïntegreerde aanpak van knolcyperus" werd eind 2020 goedgekeurd. Dat project biedt ons de mogelijkheid om meer diepgaand onderzoek uit te voeren naar dit woekeronkruid. Voor dit project zoeken we samen met de andere projectpartners een veertigtal praktijkpercelen in Vlaanderen. Daar willen we het effect op de voorraad knollen in de bodem van diverse bestrijdingsstrategieën die de landbouwer toepast nauwgezet opvolgen in de tijd. Wil je meer informatie en/of ben je bereid om mee te werken als proefveldhouder/uitbater, contacteer dan een van de projectpartners. Het helpt jezelf en de sector vooruit. Wij verzekeren een 100% discrete samenwerking.  

 
 
 

19/09/2019

De najaarseditie van de Biovelddag van Inagro vindt plaats op woensdag 2 oktober en start om 16 u. Tijdens een rondgang langs de proefvelden maken we de balans op van het groeiseizoen 2019. Na de rondleiding volgt een smaakproef van resistente aardappelrassen in de loods, gecombineerd met een netwerkmoment. In dit nieuwsbericht geven we een greep uit de proeven die in de rondleiding aan bod komen.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Andere (Logo aan te leveren bij PMO)