Zoeken naar successtrategieën voor de inzet van biologische controleorganismen in volleveldsgroenteteelt

Startdatum: 15/02/2019
Einddatum: 31/12/2020
Project type: CCBT
Contactpersoon Inagro: Femke Temmerman

Project partners

Inagro vzw

Project inhoud

'Met dit project beogen we successtrategieën te ontwikkelen voor een alternatieve, biologische gewasbescherming in de openlucht groenteteelt met de focus op het uitzetten van biologische controleorganismen (BCO’s). Als focusplagen kiezen we voor trips (Thrips tabaci) dat een toenemend probleem vormt in prei, uien en sluitkool en koolvlieg (Delia radicum) bij diverse koolgewassen. BCO’s worden al met succes ingezet in heel wat teelten onder bescherming en in dit project willen we de mogelijkheden en voorwaarden voor introductie in de openluchtteelt nagaan. Biologische groentetelers zijn hierbij de primaire doelgroep.
​Identificatie van de meest geschikte en beloftevolle BCO’s voor de beheersing van koolvlieg en trips in openlucht teelt. Op basis van de veldproeven in het tweede jaar maken we een eerste evaluatie van het potentieel voor toepassing van de geselecteerde BCO's in de praktijk.


Nieuws uit het project

25/06/2020

De druk van de koolvlieg was dit voorjaar opnieuw zeer hoog in West-Vlaanderen. Van april tot juni legt de koolvlieg eitjes af aan koolplanten. Om de maden te bestrijden, zijn nog enkele middelen erkend die je toepast vóór of bij het planten. Komt de werkingsduur van deze middelen te kort onder hoge druk van koolvlieg en weinig groeizame omstandigheden? Dat is de hamvraag.


Financiers

CCBT