Introsect

Startdatum: 1/09/2019
Einddatum: 31/08/2023
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Carl Coudron

Project partners

Vives Hogeschool
Hogeschool Thomas More
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven
Nationale proeftuin voor Witloof vzw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw

Project inhoud

Het vlaio-la traject 'Introsect' beoogt de introductie van insectenkweek als landbouwactiviteit in de primaire sector. Om dit te realiseren worden in de loop van het project verschillende bedrijven uit verschillende landbouwtakken (bv. witloofproductie, tuinbouw en pluimvee) geadviseerd om de bestaande infrastructuur aan te passen naar een geschikte omgeving voor insectenkweek. Daarnaast worden ze begeleid tijdens de opstart van de effectieve kweek op het bedrijf. Op die manier biedt het project een alternatieve landbouwactiviteit aan voor landbouwers, die hen de mogelijkheid geeft zich te onderscheiden. Hierdoor ondersteunt het project eveneens de jonge insectenkweeksector. Door de nieuwe kwekers stijgt de productieoplage van insecten en kunnen de talrijke mogelijkheden van insecten benut worden. Het uiteindelijke doel van het project is de opmaak van de 'insectenbarometer', een online tool die landbouwers toelaat te achterhalen of de kweek van insecten een haalbare kaart is voor hun specifieke bedrijf.
​Opstart van de kweek van insecten op verschillende bedrijven uit verschillende landbouwtakken (bv witloofproductie, tuinbouw en pluimvee); Ondersteuning van de jonge insectenkweeksector door toename van producten en productie van insecten, waardoor talrijke mogelijkheden beter benut kunnen worden, zoals bijvoorbeeld gebruik in visvoeder waarvoor grote oplages nodig zijn; Opmaak van de 'insectenbarometer', een online beslissingstool om de keuze om al dan niet te starten met insectenkweek te ondersteunen.


Nieuws uit het project

03/06/2020

Hoe kan ik nieuwe poppen scheiden van mijn meelwormen? Waarom ontsnappen mijn zwarte soldatenvlieglarven telkens uit hun bak? Hoeveel eitjes leggen mijn meeltorren per dag? Hoe kan ik mijn larven nu uit deze brij oogsten? Waarom leggen mijn vliegen hun eitjes niet waar ik dat wil? Het zijn herkenbare vragen voor startende insectenkwekers. Ons team insectenkweek biedt antwoorden. We maakten twee handleidingen met professioneel kweekadvies.


28/05/2020

In de laatste videoles focussen we op het praktijkgedeelte van de zwarte soldatenvliegenkweek. We leggen stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren. Tot slot overlopen we de levenscyclus van het insect, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in onze kweekhandleiding ‘zwarte soldatenvliegen kweken’.


20/05/2020

De afgelopen weken namen we je via video's mee in de kweek van insecten. In de laatste twee videolessen focussen we op het praktijkgedeelte van insectenkweek. Deze week komen de meelwormen aan bod. We leggen stap voor stap uit welke toestellen je nodig hebt en wat het verschil is tussen produceren en reproduceren. Tot slot overlopen we de levenscyclus van het insect, waarbij we telkens uitleggen welke handelingen je op welk moment moet uitvoeren. De uitleg vind je ook in onze kweekhandleiding ‘meelwormen kweken’.


14/05/2020

Is het economisch interessant om insecten te kweken? Een eenduidig antwoord is moeilijk te geven, want de rentabiliteit is afhankelijk van verschillende factoren. De insectensoort, de schaal en de kweekmethode zijn er enkele van. In een videoles schetsen we het kostenplan voor een kleinschalige meelwormkweek. Na het kweken kan je insecten oogsten en verwerken. In een tweede videoles bespreken we drie verwerkingstechnieken en tonen we enkele recepten van gerechten op basis van insecten.


07/05/2020

Voor je start met insecten kweken, moet je weten aan welke voorschriften je moet voldoen. Starters moeten zich registreren, hygiënemaatregelen treffen en registers bijhouden. Bepaalde activiteiten die gepaard gaan met de kweek zijn vergunningsplichtig. Je moet ook op de hoogte zijn van de afzetmogelijkheden in humane voeding en diervoeder.  In twee videolessen gaan we dieper in op de wetgeving en vergunningen bij insectenkweek.


06/05/2020

Voor je start met insecten kweken, moet je weten aan welke voorschriften je moet voldoen. Starters moeten zich registreren, hygiënemaatregelen treffen en registers bijhouden. Bepaalde activiteiten die gepaard gaan met de kweek zijn vergunningsplichtig. Je moet ook op de hoogte zijn van de afzetmogelijkheden in humane voeding en diervoeder.  In twee videolessen gaan we dieper in op de wetgeving en vergunningen bij insectenkweek.


30/04/2020

Insecten kunnen voor landbouwers een extra bron van inkomsten vormen, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen bijvoorbeeld. Kriebelt het om met insectenkweek te starten? In deze eerste videoles kom je te weten wat de rol is van insecten, hoe duurzaam ze zijn en voor welke voornaamste markten ze gekweekt worden. Essentiële basisinfo voor starters!


22/04/2020

Meer en meer landbouwers zien potentieel in insectenkweek. Als extra bron van inkomsten, als veevoeder of als verwerker van tuinbouwreststromen. Overweeg je zelf ook iets te ondernemen met deze kleine beestjes? Bekijk dan onze videolessen over insecten kweken. Zowel theorie als praktijk komen aan bod. Experts geven professioneel kweekadvies zodat jij binnenkort aan de slag kan.


09/10/2019

Insecten kweken op bedrijfseigen reststromen om als veevoeder te gebruiken. Het klinkt als een perfect voorbeeld van circulaire landbouw. Toch is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Insecten mogen niet in aanraking komen met dierlijke mest, je mag ze wel kweken op plantaardige reststromen. Bovendien bevatten insecten veel eiwitten. Je mag ze levend voederen aan pluimvee of varkens. Kom er meer over te weten op de infoavond 'Insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.


02/10/2019

Vlaamse landbouwers hebben het niet altijd even gemakkelijk door de stijgende concurrentie uit het buitenland. Zo ervaren witloof- en champignontelers druk vanuit Nederland, Frankrijk of Polen. Daardoor zijn verschillende telers op zoek naar extra inkomsten. Een (gedeeltelijke) omschakeling naar insectenkweek is een mogelijk alternatief. Kom er meer over te weten op de infoavond 'insecten kweken voor landbouwers' op 17 oktober.


Financiers

VLAIO