Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

06/06/2019

We brachten in een eerdere nieuwsbrief verslag uit over de gewassen die we dit jaar telen in onze innovatieve tuin. Deze week informeren we jullie graag over de oergranen eenkoorn en emmertarwe. Dit naar aanleiding van de inspiratiesessie over alternatieve en pseudogranen die georganiseerd wordt op 4 juli op Proefhoeve Bottelare. Deze twee granen testen we momenteel op demo-schaal in onze tuin.


09/05/2019

In het project Growing a Green Future werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. In die economie ruilen producenten fossiele brandstoffen, zoals aardolie, voor hernieuwbare varianten. Voor het vierde jaar op rij gaat Inagro in de innovatieve tuin op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in die biogebaseerde economie. We stellen je kort de gewassen van 2019 voor.


14/03/2019

Ook in 2018 coördineerde Inagro de teelt van industriële hennep. Dit jaar ging het om ongeveer 35 hectare. Daardoor hadden we zicht op een derde van de totale oppervlakte industriële hennep in Vlaanderen.


14/02/2019

In tijden waarin meer gezocht wordt naar natuurlijke materialen kunnen vlas en hennep een belangrijke rol spelen. Zowel vlas- als hennepvezels kunnen namelijk gebruikt worden als grondstoffen voor een groenere industrie. Op een inspiratiesessie werd met een groep van ruim 40 geïnteresseerden gediscussieerd over de mogelijkheden, kansen en knelpunten van beide gewassen voor het gebruik in nieuwe toepassingen. Vezelversterkte kunststoffen op basis van hennep en vlas hebben zeker potentieel, maar de bedrijven moeten nog overtuigd worden. Er moet voldoende toelevering zijn en natuurlijke vezels vragen een uitdaging, doordat ze niet homogeen zijn.


06/02/2019

Na de oogst blijven spruitkoolstokken en -bladeren meestal achter op het veld als bodemverbeteraar. Enkele telers gebruiken de stromen ook als vers voeder voor hun dieren. Wist je dat de vezelrijke stokken ook verwerkt kunnen worden tot papier of karton? Tijdens een inspiratiesessie in het Nederlandse De Heen zaten onderzoekers en landbouwers daarover samen. In dit nieuwsbericht blog lees je wat zij denken over de mogelijkheden van die reststroom.


31/10/2018

In onze reeks over de innovatieve tuin hebben we het deze maand over gewassen die werkzame stoffen bevatten die schadelijke organismen kunnen bestrijden. Er is een stijgende vraag naar biociden van natuurlijke oorsprong. In het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt onderzocht welke gewassen daarvoor het meeste potentieel bieden.


23/08/2018

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de eiwitwassen in de spotlights. In het kader van het Interreg-project ‘Growing a green future’ wordt werk gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen. Met de vraag 'welke peulvruchten kunnen we in Vlaanderen telen?', gingen we dit jaar op onderzoek uit.  


04/07/2018

In onze reeks over de innovatieve tuin staan deze maand de oliegewassen in de kijker. De verschillende toepassingen van olieën voor zowel food als non-food worden in kaart gebracht in het Interreg-project 'Growing a green future', waarin werk wordt gemaakt van nieuwe ketenontwikkelingen.


20/06/2018

Op 12 en 13 juni vond de vijftiende internationale conferentie van de Europese Industriële hennepassociatie plaats in Keulen. Al een aantal jaren proberen we die conferentie bij te wonen. Zo zagen we de hennepsector groeien en professionaliseren in heel Europa. Helaas blijft België wat achterop hinken. Waar kunnen we op inzetten in België om bij te benen?


07/06/2018

Wat hebben parelgierst, boekweit en zoete aardappel gemeenschappelijk? Het zijn drie van de 17 gewassen die we dit jaar in onze innovatieve tuin hebben staan. Elke maand belichten we een groep gewassen. Deze maand zijn de voedselgewassen aan de beurt. De komende maanden komen ook de olie-, eiwit-, vezelgewassen en gewassen met specifieke inhoudsstoffen aan bod.


09/05/2018

Over een poosje gebruiken ze het misschien wel in het bedrijfsleven: hoogwaardig papier gemaakt van spruitkoolstronken. De eerste proeven in het project ‘Growing a Green Future’ zien er veelbelovend uit.


18/04/2018

In het project 'Growing a Green Future' werkt Inagro mee aan de ontwikkeling van een biogebaseerde economie in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Daarin werken we met hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele, zoals aardolie. In de innovatieve tuin op de site van Inagro gaan we op zoek naar innovatieve teelten die een rol kunnen spelen in de biogebaseerde economie.  


13/10/2017

Halfweg september vond in Vlaanderen de oogst van 50 ha hennep plaats, gecoördineerd door Inagro. De machine die het werk verrichtte was een Deutz-Fahr TopLiner graandorser met aangepaste maïsoogstheader. Het zaad en het stro werden in één werkgang geoogst. 

 

23/08/2017

In West-Vlaanderen wagen een aantal landbouwers zich aan de teelt van industriële hennep. “De teelt op zich is eenvoudig, maar het oogsten en verwerken vormt nog een probleem." Dat kregen we vorige week te horen in een reportage op Focus WTV. Inagro heeft al een aantal jaar ervaring met de teelt en werkt mee aan een duurzame hennepketen in het Interreg-project "Growing a Green Future".


21/06/2017

Inagro zet samen met andere onderzoekscentra in op de ontwikkeling van nieuwe ketens rond alternatieve gewassen in de bio-economie. Op drie locaties in de grensregio Vlaanderen-Nederland zijn de interessantste gewassen te bezichtigen. In deze blog kom je alles te weten over de gewassen die we in de innovatieve tuin van Inagro hebben staan. Je ontdekt ook waarvoor die gewassen mogelijks interessant zijn.


11/05/2017

In onze innovatieve tuin zullen dit jaar een twintigtal gewassen geteeld, getest en verwerkt worden om op termijn een bijdrage te leveren aan de biogebaseerde economie. De tuin is onderdeel van het Interreg-project Growing a Green Future. Daarin willen we biomassa via raffinage zo hoogwaardig mogelijk inzetten als grondstof in bouwmaterialen, papiertoepassingen, cosmetica, verven en chemicaliën.


22/02/2017

Al een aantal jaren op rij stijgt het areaal hennep in België. In Wallonië is er weliswaar meer interesse in de teelt dan in Vlaanderen, maar ook bij ons groeit het areaal gestaag. Voor het seizoen 2017 organiseert Inagro een groepsaankoop hennepzaad. Wie in 2017 hennep zal telen, mag contact opnemen met ons.


Agenda van het project

18/01/2019

Spruitkoolstokken blijven na de oogst achter op het land. Welke waarde heeft deze reststroom? Kunnen we nog meer waarde halen uit deze vollegrondsgroenten door de niet-eetbare delen te valoriseren? Tijdens deze inspiratiesessie bespreken we de knelpunten en uitdagingen, maar vooral ook de kansen voor toepassingen als papier en karton.