Er is een fout opgetreden. Er is een fout opgetreden.

Startdatum:
Einddatum:
Project type:
Contactpersoon Inagro:

Project partners

Project inhoudNieuws uit het project

18/09/2018

In Vlaanderen zijn heel wat grootschalige agrarische en industriële biogasinstallaties opgestart in 2007 en 2008. Dat betekent dat er aan de initiële tienjarige steunperiode een einde komt. Voor pocketvergisters staat dit pas op de agenda in 2021/2022. Heeft de installatie echter een startdatum vóór 2013, dan is er een verlenging van de steunperiode via groenestroomcertificaten (GSC) mogelijk. Er zijn twee types verlengingen. 

 

04/09/2018

Er wordt al enkele jaren energie geproduceerd uit biogas. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer je investeert, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in een reeks nieuwsberichten wat dieper in op een aantal zaken omtrent biogas. Deze week: natte versus droge vergisting en de verschillende temperaturen.


23/08/2018

Het produceren van energie uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer te investeren, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in een reeks nieuwsberichten wat dieper in op een aantal zaken omtrent biogas. Deze week: wat schuilt er achter de werking van een biogasinstallatie?  


20/07/2016

Pocketvergisting lijkt een interessante klimaatmaatregel te zijn om broeikasgasemissies binnen de veehouderij in de toekomst te verlagen. Hoe verser de mest is die uit de stal wordt afgevoerd, hoe minder broeikasgassen er zullen vrijkomen. Hoeveel minder precies? En… kunnen we ook op kleine schaal energie halen uit andere reststromen, zoals varkensmest of groenteresten? Samen met de sector zoeken Inagro en UGent het uit in het project "Pocket Power". Op 21 september gaan we van start tijdens een interactieve kick off. Jij komt toch ook?

 

 


01/06/2016

Pocketvergisting is dé kleinschalige technologie om als melkveehouder het bedrijf zelfvoorzienend te maken op vlak van energie. Bovendien helpt het de sector om broeikasgasemissies te verlagen, maar hoeveel precies? En… kunnen we dat ook met bv. varkensmest of groenteresten? POCKET POWER onderzoekt het.