Beheersing van koolgalmug op biologische CSA-bedrijven

Startdatum: 1/01/2019
Einddatum: 31/12/2020
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Femke Temmerman

Project partners

CSA-Netwerk vzw
Howitec Netting
Pherobank
Plantenkwekerij De Koster
Inagro vzw

Project inhoud

De afgelopen jaren ervaren biologische CSA-bedrijven in Vlaanderen toenemende schadeproblemen door de koolgalmug (Contarinia nasturtii). De maden van de koolgalmug veroorzaken o.a. ‘draaihartige’ of ‘hartloze’ planten en andere groeistoornissen bij koolgewassen. Om de oogstzekerheid van koolgewassen op kleinschalige biobedrijven veilig te stellen, willen Inagro en haar partners met dit project volgende doelstellingen bereiken:
Een monitoringssysteem voor de koolgalmug opstarten om belangrijke aspecten bij de populatie-ontwikkeling van de koolgalmug in beeld te krijgen;Succesvolle IPM-strategieën voor de beheersing van de koolgalmug op maat van de betrokken bedrijven identificeren;Alle telers in het CSA-netwerk en andere biologische kleinschalige bedrijven met koolgewassen sensibiliseren over de beheersing van koolgalmug.
​De OG verwacht op korte termijn de aanwezigheid en de populatieontwikkeling van de koolgalmug op het bedrijf meer zichtbaar te maken d.m.v. monitoring en bemonstering. Dit is essentieel om gerichte beslissingen te kunnen nemen bij het vooropstellen en implementeren van beheersingsmaatregelen. Als resultaat op lange termijn beoogt de OG de schade veroorzaakt door de koolgalmug te reduceren en het risico op schade te minimaliseren op basis van een effectieve en praktische controlestrategie. De toe te passen controlestrategie moet inpasbaar zijn binnen de randvoorwaarden van de CSA-bedrijfsvoering en moet het continue en diverse aanbod van koolsoorten voor zelfoogst door de klanten blijven verzekeren.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)