Precisielandbouw vlas

Startdatum: 1/01/2019
Einddatum: 31/12/2019
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Lies Willaert

Project partners

Inagro vzw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Brancheorganisatie vlas en hennep vzw

Project inhoud

'De vlasteelt wordt gekenmerkt door lange gewasrotaties om bodemgebonden ziekten en plagen te vermijden. Het vlasareaal maakt deel uit van vlasteeltcontracten en een systeem van seizoenspacht. De vlassers huren dus velden waardoor ze met minder voorkennis teeltbeslissingen moeten nemen. De percelen zijn verspreid over grote regio’s, wat het moeilijker maakt om correcte beslissingen op het juiste tijdstip op deze percelen te maken. Satellietbeelden zouden kunnen gebruikt worden als beslissingsondersteunende managementtool. Deze informatie moet vlastelers toelaten om gemotiveerde managementbeslissingen op afstand te nemen voor al hun percelen. De operationele groep gaat aan de slag met het complexe proces om beelden te verwerken en te interpreteren.


Op korte termijn zal deze operationele groep resulteren in: - Operationeel platform dat als proof-of-concept platform werd uitgetest door min. 4 test case bedrijven - Workshops met brainstorming over verbeteringen en verdere toepassingen van de satellietbeelden - Roadmap met verdere acties met het oog op het gebruik van precisielandbouwtechnologie in de vlasteelt - Communicatie specifiek naar de vlassector en meer algemeen de landbouwsector via nieuwsbrieven, website, artikel vakpers, sociale media - Vermindering werkdruk en aantal afgelegde kilometers bij de geëngageerde test case bedrijven - Correctere opvolging van de vlaspercelen bij de test case bedrijven De effecten op lange termijn bij de doelgroep (vlastelers – eerste verwerkers) zijn minstens even belangrijk: - Ruime implementatie van precisielandbouw technieken in verschillende fasen van het teeltseizoen - Uitbouw beslissingsondersteunende adviezen voor uitgebreide toepassingen (scouting, bemesting, remming, ziektebestrijding, etc.) - Duurzamere landbouw met een efficiënter gebruik van middelen en personeel.

Nieuws uit het project

06/02/2020

Het Algemeen Belgische Vlasverbond (ABV) viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Het wordt een jaar vol activiteiten die meerdere actoren in de vlaswereld met elkaar verbinden. Op donderdag 30 januari vond het kick-off event plaats van dit eeuwfeest. De locatie voor dit event, de One Campus van Barco, werd passend gekozen, omdat ook de vlassector de richting uitgaat van verdere digitalisering en automatisering.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)