Developing hydroponic systems for vegetables sown at high density

Startdatum: 1/02/2019
Einddatum: 31/03/2023
Project type: Interreg 2Seas
Contactpersoon Inagro: Irene Van Der Craats

Project partners

Howest
Proeftuin Zwaagdijk
NIAB - National Institute of Agricultural Botany

Project inhoud

De implementatie van hydroteelt biedt de mogelijkheid om kwalitatieve gewassen te produceren en de milieu-impact te verkleinen. Hydroteelt helpt telers om de huidige uitdagingen betreffende efficiënte teeltpraktijken en gewasbescherming aan te gaan en levert voordelen zoals een hogere opbrengst op. Meer dan 90% van de vruchtgroententeelt heeft reeds hydrocultuur opgenomen met teelt op substraat. Bij bladgewassen met lage zaaidichtheid, zoals sla, begint dit ingang te vinden. Er zijn echter geen implementeerbare systemen voorhanden voor hydrocultuur van dicht gezaaide groenten zoals veldsla, spinazie of rucola.

Dicht gezaaide groenten zijn belangrijk voor de lokale economie en een toenemende vraag drijft de productie verder op. Het beschikbaar hebben van een hydrocultuursysteem voor dergelijke teelten zal telers in staat stellen om hun huidige uitdagingen met impact op hun opbrengst en omzet, zoals efficiënte teeltpraktijken en het bestrijden van ziektes, aan te pakken. Investeren in een nieuw hydrocultuursysteem en het overbrengen van bijhorende technische kennis is daarom essentieel om dergelijk systeem bij een teler te kunnen implementeren.

Binnen dit project gaan Inagro, NIAB, Proeftuin Zwaagdijk, University of Essex en Howest aan de slag om de bestaande basis prototypes verder te ontwikkelen en te verbeteren tot efficiënte hydrocultuursystemen voor dicht gezaaide groenten. Het overbrengen van de technologische kennis zal toeleveranciers en telers toelaten om dit systeem te produceren en implementeren.


Nieuws uit het project

20/05/2021

Er bestaan nog geen commerciële hydrocultuursystemen voor dichtgezaaide gewassen. Het Hy4Dense-project wil graag de mogelijkheden ervan verkennen. We ontwikkelden een nieuw hydrocultuursysteem en experimenteerden met veldsla, rucola en spinazie. Vooral bij veldsla behaalden we al mooie resultaten: uniforme kieming en groei, goede kwaliteit en een hoge opbrengst. De volgende stap is de bouw van een meer praktijkgerichte pilootinstallatie.


24/06/2020

Howest maakte verschillende prototypes die ons moeten helpen om een innovatief hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen te ontwikkelen. Momenteel testen we die prototypes volop met veldsla, spinazie en rucola. Via de tests verzamelen we zoveel mogelijk info over de teelten en teeltsystemen.   

  

17/06/2020

Er bestaan nog geen commerciële hydrocultuursystemen voor dicht gezaaide gewassen, zoals veldsla, spinazie en rucola. In het project Hy4Dense willen we samen met de volledige glastuinbouwsector een innovatief systeem ontwikkelen. We brengen onder meer telers, constructeurs en verwerkers samen in co-creatiegroepen. Tijdens bijeenkomsten bespreken we hun noden en wensen. De pilootinstallatie is in volle ontwikkeling. In dit nieuwsbericht lees je een stand van zaken.


06/02/2020

Drainwater hergebruiken, water ontsmetten, water opslaan, spuiwater verwerken, uitgangswater ontzouten... Het zijn allemaal uitdagingen waarmee hydrocultuurbedrijven geconfronteerd worden. Om jou als tuinbouwer op de hoogte te brengen van de beschikbare technieken en je in contact te brengen met mogelijke aanbieders, organiseren we op 10 maart een studienamiddag rond water. Prik de datum alvast in jouw agenda! 

 

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie