Bescherming van fruitgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

Startdatum: 1/01/2019
Einddatum: 31/12/2022
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Thomas Van Loo

Project partners

UCLouvain - Université catholique de Louvain
UPJV - Université de Picardie Jules Verne
PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw
INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
Inagro vzw
Centre Fruitier Wallon
Viridaxis SA
GAWI -Groupement d'Arboriculteurs pratiquant en Wallonie les technique Intégrées
Chambre d'Agriculture de la Somme

Project inhoud

Dit project heeft tot doel een innovatieve biologische bestrijdingsstrategie te ontwikkelen door natuurlijke vijanden (sluipwespen) in te zetten die zijn aangepast aan de klimaatcondities van onze gematigde streken en die geen impact hebben op het milieu, om belangrijke plagen in de fruitteelt te bestrijden. Ons project richt zich op de meest problematische probleemplagen van deze fruitteelten, die soms al vroeg in het seizoen bij lage temperatuur actief zijn: de roze appelluis, de perenbladvlo en bladluizen in aardbei. Inagro focust zich op die laatste. Hiervoor 1) brengen we bladluispopulaties in kaart (soorten en tijdstip van verschijnen), 2) gaan we op zoek naar inheemse soorten en screenen we bestaande sluipwespsoorten op hun inzetbaarheid in de bewuste teelten en 3) beogen we persistente verspreiding door middel van bloemenranden.
​1) een betere geïntegreerde bladluisbestrijding in de aardbeienteelt 2) een kennisverhoging betreffende de migratie en verspreiding van bladluizen en sluipwespen in het gewas 3) de ontwikkeling van een optimaal bloemenmengsel


Nieuws uit het project

22/04/2021

Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van bladluizen. Om vroege bladluisplagen in het voorjaar het hoofd te kunnen bieden, ben je dus gebaat bij sluipwespen die bij lage temperaturen weten te gedijen. Inagro ging op onderzoek.   

 

07/11/2019

De 9 Frans-Belgische partners van het Interreg-project Proverbio gaan de strijd aan met het frequente gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. Onderzoek moet aantonen welke lokale nuttige insecten kunnen helpen bij een duurzame en efficiënte bestrijding van plaaginsecten. Inagro focust hierbij op bladluizen in aardbeien. Een blik achter de schermen...


Financiers

Provincie West-Vlaanderen